Semināra 14.03.2014. prezentācijas

 

Projekts „Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā un ES politikas īstenošanai mērniecības nozarē” līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/018/138.

92.07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 

Latvijas Mērnieku biedrība (turpmāk – LMB) sadarbībā ar Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociāciju (turpmāk – LKĢA) un Sabiedrības Integrācijas fondu (turpmāk – SIF) 2014.gada 14.martā un 15.martā Līgatnes kultūras namā, Spriņģu ielā 4, Līgatnē organizēja bezmaksas semināru mērnieku nozares pārstāvjiem. Seminārā galvenās tēmas bija par valsts iestāžu aktualitātēm nozarē, par sabiedrisko organizāciju aktivitātēm un jaunumi no mērniecības aprīkojumu tirgotājiem.

Seminārs bija daļa no Eiropas Sociālā fonda darbības programmas 2007. – 2013. gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, kura ietvaros LMB un LKĢA realizē projektu „Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā un Eiropas Savienības politikas īstenošanai mērniecības nozarē”. Projekta mērķis ir sekmēt Eiropas Sociālā fonda 1.5.2.2.2. apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” mērķu un uzraudzības rādītāju sasniegšanu. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

           

 

Seminārs „Sabiedrisko organizāciju un valsts iestāžu sadarbība”

1. daļa

 

2. daļa

 

 

 

© Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023