Sertifikāta pagarināšana

 

!!! Sertificētajai personai ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms sertifikāta termiņa beigām jāiesniedz elektroniski parakstītu, brīvā formā sagatavotu iesniegumu par sertifikāta darbības pagarināšanu. !!!

KRITĒRIJI SERTIFIKĀTA DARBĪBAS TERMIŅA PAGARINĀŠANAI:

  1. LMB SC ir saņēmis sertificētās personas iesniegumu par sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu.
  2. Sertifikāta darbība NAV apturēta uz laiku. Ja sertifikāta darbība ir apturēta uz laiku, sertifikāta darbības termiņu pagarina pēc tā darbības apturēšanas beigām.
  3. Katru gadu sertifikāta darbības termiņā ir veikti vismaz divi darbi sertificētajā jomā - Informāciju par ikgadējo atskaišu iesniegšanu meklēt sadaļā IETEIKUMI.
  4. Sertificētā persona ir apmeklējusi augstskolu, profesionālo organizāciju un valsts iestāžu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas kursus ne mazāk kā 40 akadēmisko stundu apjomā piecu gadu laikā - Iespējams pieteikties LMB rīkotajiem profesionālās pilnveides kursiem.
  5. Nomaksāta sertifikāta ikgadējā uzraudzības maksa.  Kā arī sertifikāta darbības pagarināšanas procesā, jāveic pārsertifikācijas maksa.   - Informāciju par izmaksām lūgums skatīt sadaļā CENRĀDIS.

 

LMB SC izskata pieteikumu un pozitīva lēmuma gadījumā pagarina sertifikāta darbības termiņu vēl uz 5 gadiem.

 

 

 

Iesniegumu iespējams pievienot arī no sava lietotāja profila!  ->  Autorizējieties savā lietotāja profilā, dodieties uz šķirkli "Dokumenti" un pievienojiet savu elektroniski parakstīto iesniegumu dokumentu kategorijā Citi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023