Cenrādis

 

LMB Sertifikācijas centra CENRĀDIS.pdf  (spēkā no 01.01.2020.)

 

 

* Eksaminācijas pakalpojums ietver:
- dokumentu un profesionālās kvalifikācijas izvērtēšana;
- sertifikācijas organizēšana atbilstoši valsts standartam LVS EN ISO/IEC 17024:2013 un valsts aģentūras "Latvijas Nacionālās akreditācijas birojs" izsniegtajai akreditācijas apliecībai Nr. S3-376-07-2008;
- eksāmena katalogu uzturēšana;
- kvalificētu ekspertu pieaicināšana;
- dokumentu izvērtēšana atbilstoši sertifikācijas prasībām;
- sertifikācijas pārbaudījuma(eksāmena) sagatavošana un objektīva novērtēšana;
- informēšana par sertifikācijas procesu un rezultātiem;
- sertifikāta izsniegšana (ar sertifikāta lietošanas noteikumiem) vai atteikuma sagatavošana;
- biroja izdevumi.

 

** Pārsertifikācijas pakalpojumā ir ietverts:
- pārsertifikācijas organizēšana atbilstoši valsts standartam LVS EN ISO/IEC 17024:2013 un valsts aģentūras "Latvijas Nacionālās akreditācijas birojs" izsniegtajai akreditācijas apliecībai Nr. S3-376-07-2008;
- kvalificētu ekspertu pieaicināšana;
- dokumentu izvērtēšana atbilstoši pārsertifikācijas prasībām;
- informēšana par pārsertifikācijas procesu un rezultātiem;
- sertifikāta izsniegšana vai atteikuma sagatavošana.

 

*** Maksa tiek piemērota papildus, ja sertifikāta darbības laikā periodā ir bijis būtisks pārkāpums/sūdzība, kā rezultātā ir veikta darbu labošana vai ticis apturēts sertifikāts.
- maksa ietver papildus izmaksas, izskatot sūdzību un veicot sūdzību pārbaudi atbilstoši valsts standartam LVS EN ISO/IEC 17024:2013 un valsts aģentūras "Latvijas Nacionālās akreditācijas birojs" izsniegtajai akreditācijas apliecībai Nr. S3-376-07-2008;
- pārbaudes organizēšana par jautājumiem, kas saistīti ar pārkāpumu;
- kvalificētu ekspertu pieaicināšana;
- pārrunas un informēšana par pārbaudes rezultātiem.

 

 

© Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2021