Cenrādis

 

LMB Sertifikācijas centra CENRĀDIS.pdf  (spēkā no 25.05.2022.)

 

 

* Ikgadējā uzraudzības maksa saskaņā ar 2021. gada 24. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 183 "Zemes kadastrālās
uzmērīšanas un zemes ierīcības darbu veicēju sertifikācijas, sertifikāta darbības termiņa pagarināšanas un darbības
uzraudzības cenrādis".

 

 

 

© Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023