LMB vadība

 

 

Valdes priekšsēdētāja:                            Una Krutova

 

Valdes priekšsēdētāja vietnieks:                    Aldis Pizāns

 

 

Valdes locekļi:                                                     Una Krutova, Jānis Klīve, Arnis Aleksandrovs, Uldis Mežulis, Aldis Pizāns, Jolanta Gau, Jana Brice, Māris Miezis, Jānis Kokins

 

 

Revīzijas komisija:                                              Rudīte Klāva, Ivars Nudiens, Valdis Bunte

 

Administrators:                                                    Sigita Lātsa

 

 

N.p.k. Darba grupas                                                                                      Atbildīgie pārstāvji
1. Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padome
 • Mārtiņš Reiniks
 • Una Krutova
2. Latvijas Būvniecības padome
 • Edgars Dreimanis
 • Jolanta Gau
3. Inženieru Komunikāciju turētāju padome (IKTP)
 • Uldis Mežulis
 • Una Krutova
4. VZD Mērniecības konsultatīvā padome
 • Una Krutova
 • Jana Brice
 • Uldis Mežulis
5. Latvijas ģeodēzisko koordinātu modernizācija
 • Kaspars Kūkums

 

 

 

N.p.k.  Atbildības jomas Pārstāvji                     
1. Izglītība, kursi, sertifikācija
 • Mārtiņš Reiniks
 • Aldis Pizāns
 • Jānis Klīve
2. Vietējie tīkli, valsts tīkli, ģeodēziskās atskaites sistēmas
 • Jolanta Gau
 • Kaspars Kūkums
3. Kadastrs, zemes ierīcība
 • Jana Brice
 • Kaspars Kūkums
4.

 Augstas detalizētības topogrāfiskā informācija (inženierbūvniecība,

izpildmērījumi, topogrāfija)

 • Arnis Aleksandrovs
 • Edgars Dreimanis
 • Māris Miezis
5.

Pasākumu organizēšana (sapulces, sporta spēles, diskusijas,

apbalvojumi, studentu konkurss u.c.)

 • Sigita Lātsa
 • Ivars Nudiens
6. Tehnoloģijas un programmatūras (BIM, droni u.c.)
 • Aigars Ansbergs
 • Ivars Nudiens
7. Starptautiskā sadarbība (FIG, CLGE, Baltijas forums)
 • Jānis Klīve
8.

Mērnieka sociālā aizsardzība (cenu politika, darba drošība,

arodbiedrība, ētika u.c.)

 • Arnis Aleksandrovs

 

 

 

 

© Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2021