SIF projekts

 

 

Projekts „Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā un ES politikas īstenošanai mērniecības nozarē” līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/018/138.

92.07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 

13.02.2014.  Sabiedrības integrācijas fonda projekta realizācija

23.03.2014.  Semināra prezentācijas no 14.03.2014.

24.03.2014.  Mērniecības konsultatīvās padomes sēde 20.03.2014.

22.04.2014.  Pārskats par CLGE ģenerālo asambleju Marabellā, Spānijā (21.-22.03.2014.)

19.06.2014.  Mērniecības konsultatīvās padomes sēde 18.06.2014.

04.07.2014.  Seminārs par EVRS un ADTI

04.08.2014.  Izstrādāta interneta diskusiju platforma mērniekiem

13.08.2014.  Mērnieki var iepazīties ar starptautiskā Būvju uzmērīšanas standarta projektu

09.09.2014.  Semināra "Par aktualitātēm nozarē" 19.09.2014. prezentācijas

19.09.2014.  Deklarācija par Eiropas Mērnieku padomes (CLGE) izstrādātās Mērnieku profesionālās kvalifikācijas vadlīnijām

23.09.2014.  Semināra "Par aktualitātēm mērniecībā" 19.09.2014. apskats

25.09.2014.  Mērniecības konsultatīvās padomes sēde 20.09.2014.

26.09.2014.  Vadlīnijas aeronavigācijas datu uzmērīšanā, datu saglabāšanā un kvalitātes nodrošināšanā

26.09.2014.  CLGE ziņojums (2014.gada 21.-22. marts,  Marabella, Spānija)

30.09.2014.  CLGE aptaujas ziņojums

30.09.2014.  ZIņojums par "Nevalstisko organizāciju līdzdalību politikas veidošanas procesā"

30.09.2014.  Metodiskie norādījumi "Apvidus topogrāfiskā uzmērīšana"

30.09.2014.  Ziņojums par profesionālās vides sakārtošanu

03.11.2014.  ES līdzfinansētā projekta rezultātu novērtējuma anketa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023