LMB vēsture

 

 

Latvijas Mērnieku biedrība (LMB) nodibināta 1920.gada 28. februārī.

Tās mērķis bija apvienot mērniekus un kultūrtehniķus, lai palīdzētu viņiem atrisināt ar Latvijas agrāro reformu saistītos zinātniskos un tehniskos jautājumus, kā arī rūpēties par biedru tiesiskā un sociālā stāvokļa uzlabošanu. Biedrība izdeva profesionālo žurnālu „Mērniecības un Kultūrtehniskas Vēstnesis”(1923-1936) un „Zemes Ierīcība”(1937-1940). No 1926. gada LMB ir Starptautiskās Mērnieku Savienības (Fèdèration Internationale des Gèometres – FIG) pilntiesīga locekle un pārstāvēta FIG III-VI kongresos. Biedrība piedalījusies Baltijas valstu mērnieku konferencēs (Rīgā, 1930.g. un Kauņā, 1935.g.). Galvenie sasniegumi – nostiprināta zvērināto mērnieku institūcija (ap 380 mērnieku), profesionāla darbība agrārās reformas īstenošanā (1920.-1937.), valsts trigonometriskā un līmetņošanas tīklu izveide, kadastrālā uzmērīšana un vērtēšana. Darbība pārtraukta 1940.g. jūlijā, okupācijas varai aizliedzot sabiedriskās organizācijas.

 

Par Latvijas Mērnieku biedrības valdes priekšsēdētājiem kopš dibināšanas bijuši:

Aleksandrs Ķuze (1920)
Jānis Palcmanis (1920-1921)
Aleksandrs Millers (1921-1922)
Jūlijs Zariņš (1922-1926)
Jānis Purviņš (1926-1929)
Jānis Zvejnieks (1929-1933)
Fricis Grīnfelds (1933-1940)
Vilis Golubovskis (1988-1992)
Jānis Pakalns (1992-1996)
Aldis Rausis (1996-1999)
Jānis Balodis (1999-2002)
Andris Cinis (2002-2006)
Andris Mazkalniņš (2006-2010)
Jānis Klīve (2010-2014)
Baiba Ziemele

(2014-2018)

Una Krutova           

 (2018-2022)

 

LMB darbību atjaunoja 1988.gada 5.decembrī. Tās biedri aktīvi iekļāvās sociālistisko zemes īpašumu pārkārtošanas uzdevumos un likuma „Par zemes reformu LR lauku apvidos”(1990.21.XI) īstenošanā. 1993.gada 15.februārī tika atjaunots LMB starptautiskais statuss FIG Pastāvīgās komitejas 60.sanāksmē Jaunorleānā ASV. Biedrības pārstāvji piedalījušies FIG kongresos Melburnā (1994), Braitonā (1998), Vašingtonā (2002) un vairākās komisiju sanāksmēs. Latviju apmeklējuši FIG prezidenti Peter Dale (1996) un Robert W.Foster (2001).
Ar LMB līdzdalību Valsts Zemes dienests 1993.g. atjaunoja zvērināto mērnieku darbību. Tika organizēta mērnieku apmācība, vēlāk arī licencēšana. 2004.gadā kempingā „Usma” notika pirmās LMB sporta spēles. Kopš 2005. gada biedrībā tiek uzņemtas arī juridiskās personas. 2006.gadā LMB, kopēju mērķu sasniegšanai, sāk sadarboties ar Latvijas Kartogrāfijas un ģeodēzijas asociāciju. 2008.gada  septembrī LMB iestājas Eiropas mērnieku padomē (CLGE).

 

Aprakstā izmantoti Jāņa Klētnieka apkopotie materiāli.

 

 

© Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023