Noderīgas saites

 

INFORMĀCIJA NO SIF PROJEKTA:

 

Projekts „Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā un ES politikas īstenošanai mērniecības nozarē” līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/018/138.

92.07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 

 

Vadlīnijas aeronavigācijas datu uzmērīšanā, datu saglabāšanā un kvalitātes nodrošināšanā

CLGE ziņojums (2014.gada 21.-22. marts,  Marabella, Spānija)

CLGE aptaujas ziņojums

Ziņojums par "Nevalstisko organizāciju līdzdalību politikas veidošanas procesos"

Metodiskie norādījumi "Apvidus topogrāfiskā uzmērīšana" (Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2Pielikums Nr.3Pielikums Nr.4Pielikums Nr.5Pielikums Nr.6Pielikums Nr.7Pielikums Nr.8Pielikums Nr.9Pielikums Nr.10)

 

 


NOZAREI SAISTOŠIE NORMATĪVIE AKTI:

01.11.2010. MK noteikumi Nr.1011 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā"  – nosaka sertificēšanas prasības Ģeodēzisko darbu veikšanai, Zemes ierīcībā un Zems kadastrālajā uzmērīšanā.

10.08.2010. MK noteikumi Nr.764 "Noteikumi par sertificēšanas institūcijām, kuras izsniedz sertifikātu zemes kadastrālajam uzmērītājam un zemes darbu veicējam" – Ministru Kabinets pilnvaro LMB SC veikt sertifikāciju.

 

 

© Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023