Sertifikāta apturēšana

 

 

 

Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumu Nr. 1011 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā" 47.1 un 47.2 punkti paredz iespēju apturēt sertifikāta darbību uz laiku līdz diviem gadiem viena sertifikāta darbības periodā. Sertifikāta darbības apturēšanas laikā sertificētā persona nav tiesīga pieņemt jaunus pasūtījumus un izpildīt darbus.

 

Lai būtu skaidrs, kurš konstatēto profesionālo pārkāpumu gadījumā tos novērš sertifikāta apturēšanas periodā, iesniegumā norāda citas sertificētās personas, kas pārņem izpildāmos vai labojamos darbus, un tās paraksta iesniegumu.

 

Sertificētā persona var lūgt atjaunot sertifikātu darbību pirms sertificēšanas institūcijas lēmumā noteiktā sertifikāta darbības apturēšanas termiņa.

 

 

Sertifikāta darbības apturēšanai sertificētajai personai LMB SC jāiesniedz elektroniski parakstīts Iesniegums.

 

 

 

 

© Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023