Latvijas Mērnieku biedrība (LMB)

 

Latvijas Mērnieku biedrība (LMB) ir  profesionāla organizācija Latvijā un apvieno gandrīz 500 personas, kas savā profesionālajā darbībā ir saistītas ar ģeodēziskiem, zemes kadastrālās uzmērīšanas, zemes ierīcības un kartogrāfiskiem darbiem.

LMB galvenie darbības virzieni ir nozares attīstība un popularizēšana, tās tehniskās un zinātniskās attīstības veicināšana, ģeodēzistu un mērnieku profesionālo interešu aizstāvība, speciālistu sertificēšana un izglītības veicināšana. 

 

 

 

 

© Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023