VZD prakses maiņa – mērnieku apstrīdējumu izskatīšanas kārtība

2020.04.28

Pamatojoties uz spēkā stājušos Administratīvās apgabaltiesas 2018.gada 19.februāra lēmumu administratīvajā lietā Nr.A420323916 (pievienots pielikumā), Valsts zemes dienests (turpmāk – Dienests) ir pieņēmis lēmumu no 2020.gada 1.jūnija mainīt līdz šim pastāvošo praksi Dienestā, ka Dienesta reģionālo nodaļu pieņemtajos reģistrācijas vai datu aktualizācijas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā atteikuma lēmumos mērnieki tiek norādīti kā adresāti un mērnieku apstrīdējumu iesniegumi par Dienesta reģionālo nodaļu pieņemtajiem lēmumiem (turpmāk – mērnieku iesniegumi) tiek izskatīti atbilstoši Administratīvā procesa likumam. Turpmāk – no 2020.gada 1.jūnija:

 

  • ja mērnieka iesniegums nebūs pamatots, Dienests uz to sniegs atbildi Iesniegumu likuma ietvaros, sniedzot skaidrojumu par Dienesta reģionālās nodaļas atteikuma lēmumā norādīto pamatojumu;
  • ja mērnieka iesniegums būs daļēji (lemjošās daļas daļa) vai pilnībā pamatots, Dienesta reģionālā nodaļa pati lems par sava izdotā lēmuma atcelšanu pilnībā vai daļā. Paskaidrojam, ka pēc būtības mērnieka iesniegums ir vien ierosinājums iestādei tās pieņemtā lēmuma pārskatīšanai, bet tas nav uzskatāms par apstrīdējuma iesniegumu Administratīvā procesa likuma kontekstā;
  • ja Dienesta reģionālās nodaļas lēmumā konstatēti vairāki datu reģistrācijas vai aktualizācijas atteikuma iemesli, bet mērnieka iesniegumā norādītie iebildumi būs pamatoti tikai attiecībā uz vienu vai vairākiem (bet ne visiem) atteikuma iemesliem, tad Dienests atbildes vēstulē informēs mērnieku par to, ka konkrēto atteikuma iemeslu nav nepieciešams novērst.

 

Paskaidrojam, ka minētā prakses maiņa saistīta ar minētajā tiesas lēmumā izdarītajiem secinājumiem par mērnieka subjektīvo tiesību neesamību apstrīdēt Dienesta reģionālās nodaļas, Dienesta lēmumus, tajos norādīto pamatojumu, kā arī iesniegt pieteikumu tiesā par Dienesta atteikumu reģistrēt vai aktualizēt datus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, un tiesas lēmumā norādīto kārtību, kādā izskatāmi mērnieku iesniegumā norādītie iebildumi par lēmumu. Šāda Dienesta prakses maiņa nodrošinās Dienesta rīcības atbilstību tiesas norādītajam normatīvo aktu tulkojumam.

 

Administratīvās apgabaltiesas 2018.gada 19.februāra lēmums administratīvajā lietā Nr.A420323916

 

 

    © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2022