MK noteikumu Nr. 1011 grozījumu projekts

2019.01.05

Tieslietu ministrija ir nosūtījusi pēc starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmes precizēto Ministru kabineta sēdes noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumos Nr. 1011 „Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā” (turpmāk – projekts), sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) un izziņu par atzinumos sniegtajiem iebildumiem.

 

Ar projektu var iepazīties šeit.

Projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) šeit.

Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem projektam šeit.

 

Aicinām biedrus iesniegt viedokļus/priekšlikumus līdz 2019. gada 16. janvārim.  

    © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2022