Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes sēde 06.05.2020.

2020.05.07
Sēde notieka attālināti tiešsaistē.
 
 1.  VARAM ziņojums par INSPIRE direktīvas ieviešanas gaitu un EK ierosināto pārkāpuma procedūru.
  2019. gada 7. martā EK paziņo par ierosināto pārkāpuma procedūru pret Latviju ģeotelpisko datu metadatu pieejamībā un pakalpju ieviešanā.
  VARAM ziņo par to, ka Latvijā nav kompetences centra ģeotelpiskos jautājumos un trūkst kompetentu lietotāju.
  Šobrīd ir nozīmēts atsevišķs VARAM darbinieks. Tas risinot speciālistu iztrūkumu.
  Konstatēts, ka ģeotelpisko datu pakalpes ir sarežģītas. EK plāno tās vienkāršot periodā 2021-2025. gadu periodā.
  Progress INSPIRE pieejamībai GeoLatvija.lv.
  VARAM un LĢIA ir atrisinājuši metedatu katalogu izveidi.
  Ir notikusi ierēdņu tikšanās Briselē un pārrunāts Latvijas ģeotelpisko datu progress. Latvija apņēmusies izmaiņas/uzlabojumus ieviest līdz 2020. oktobrim. Tā kā pārkāpumu procedūra ierosināta par prioritāriem datiem, nav pamats “atslābt” un EK no Latvijas gaida progresa ziņojumu.
  VARAM nav/būs nepieciešams atrast resursus kompetences centra izveidei. 2-3. gadu laikā plānots ziņojumu sniegšanu papīra veidā (dokumenti) aizstāt ar monitoringu un pāriet uz datu grafisku/telpisku attēlojumu INSPIRE portālā.
  VRAA ziņo, ka sarunas notikušas ar ĢIS biedrību, ministrijām par Ģeoportāla koncepciju. Nav uzrunāta LĢIA, Hidrogrāfijas dienests, pašvaldības, MDC, mērnieki. Daudziem iebildumi. Pulkvedim (LĢIA) bijušas problēmas arī savus datu sievietot!
  Arvīds Ozols (ZM) cildina GEO LVM, norāda primāros datu savācējus un nepieciešamību, prasmes datus transformēt. Datus uztur tas, kurš tos krāj.
 2. LĢIA (Valdis Bērziņš) ziņo par VT punktu aizsargjoslām.
  Samērā gara atkāpe par VĢT apsekošanu, informācijas pieejamību un ievietošanu Apgrūtināto teritoriju IS (ATIS). Plānots vērtēt (materiāli) visus aktuālos VT punktus. LĢIA tos pārņemtu pamatlīdzekļu uzskaitē. Katra punkta vērtība=punkta atjaunošana/ierīkošana izmaksas. Tāpat arī plānotas jaunas pozīcijas LĢIA cenrādī par sienas un gruntszīmju pārcelšanu.
  Kontekstā ar VT, skatīties kā veiksies ar VĢT un tad atgriezties pie jautājuma VT punktu aizsargjoslām ATIS un NĪVKIS. Sanāk diezgan informatīvs ziņojums.
  VZD komentārs: “iekļaut/ievietot datus NĪVKIS nav problēma”. Meklē risinājumu par datu izplatīšanu, jo nav atrisināts jautājums par valstī svarīgu objektu attēlošanu/publicēšanu. VZD uzklausa kompetentas valsts drošības iestādes. Tomēr informācijas ietveršanai un attēlošanai kadastrā nav nauda. Tā tiek katru gadu prasīta no valsts, bet šobrīd NĪVKIS to nevar izdarīt.
  LPS nepiedalās. Nav komentāru.
 3. LĢIA (Ivars Liepiņš) ziņo par Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmas modernizāciju.
  Ievads par esošo koordinātu sistēmu, ar to saistītām problēmām un pāreju uz pozicionēšanas tīkliem.
  Sagaidāmā modernizācija un koordinātu izmaiņas saistītas ar izvēlēto tehnisko risinājumu. Plānots, ka lielākās izmaiņas ir/būs līdz 10 cm plaknē.
  LĢIA lūdz mandātu ĢIKP, lai varētu izveidot darba grupu ekspertiem, notiktu informēšanas kampaņas un citi ar to saistīti jautājumi. Mērķis ieviest jaunu ģeodēzisko koordinātu sistēmu LKS-20, kas der gan dinamiskiem, gan statiskiem koordinātu lietojumiem.
  Jautājumu par kadastra robežu koordinātu izmaiņām nevar atbildēt.
  Jautājumu par esošo un nākamo būvobjektu risinājumiem nevar atbildēt (“lietotājiem nevajagot sevi pārliecināt par ļoti precīzu koordinātu risinājumu”). Jautājumus varēs apspriest darba grupā.
  LĢIA apzinās, ka lielākā ietekme varētu būt ADTI radītājiem/izmantotājiem, būs nepieciešama datu transformācijas programma grafiskā vidē un koordinātu pārrēķinu algoritms.Sagaidāmā modernizācija un koordinātu izmaiņas saistītas arī ar kombinētu VĢT izveidi un precizēta kvaziģeoīda modeļa aprēķinu.
 4. Nakamā ĢIKP sēde plānota septembrī. Iespējams klātienē.
  © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2022