Zinātniska konference „Jelgavas zinātniekam profesoram Dr.Magnusam Georgam Paukeram 225”

2012.11.24
2012. gada 23. novembrī Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā norisinājās starptautiska zinātniska konference „Jelgavas zinātniekam profesoram Dr.Magnusam Georgam Paukeram 225”. Pasākumu organizēja muzeja direktores vietnieks zinātniskajā darbā Gints Putiķis un Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas katedras vadītājs Dr.Jānis Kaminskis. Konferenci atbalstīja Latvijas Mērnieku biedrība, RTU Ģeomātikas katedra un LLU Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedra. Zinātnisko konferenci atklāja muzeja direktore Gita Grase un Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Ievadvārdus par M.G.Paukeru nolasīja Latvijas Zinātņu akadēmijas Prof. Dr. habil. Jānis Stradiņš. Turpinājumā bija interesanti ziņojumi no Jāņa Klētnieka un citiem ārzemju un vietējiem kolēģiem. Ar pilnu programmu varat iepazīties zemāk, bet http://lmb.lv/category/fotogalerija/  apskatāmas fotogrāfijas no konferences.  10.25 Dr. Jānis Klētnieks (RTU). Dr. Magnuss Georgs Paukers (1787-1855) - pirmais triangulācijas izveidotājs Baltijā. 10.40 Prof. Dr. Karin Reich (Hamburga, Berlīne). Magnusa Georga fon Paukera sarakste ar Heinrihu Kristianu Šūmaheru (1780-1850). 11.00 Dr. Elena Roussanova (St. Pēterburga, Leipciga). Prof. Dr. Karin Reich (Hamburga, Berlīne). No Vilhelma Stīdas autogrāfu kolekcijas Leipcigas universitātes bibliotēkā: Magnuss Georgs fon Paukers un viņa sarakste ar Pēterburgas Zinātņu akadēmiju St. Pēterburgā. 11.20 Dr. Alīda Zigmunde (RTU Humanitārais institūts). Georga Magnusa fon Paukera radinieki Kurzemē, Vidzemē un Igaunijā. 12.00 Dr. Tonu Viik (Tartu). Georga Magnusa Paukera darbība Tērbatā. 12.15 Doc. Mārtiņš Reiniks (RTU) Magnusa Georga Paukera ģeodēziskais tīkls Emajögi upes baseinā. 12.30 Mag. Maigonis Kronbergs, Mag. Andrejs Brants, Mag. Armands Celms (LLU). Karla Tennera triangulācijas mērījumi Kurzemē un Zemgalē. 12.45 Dr. Māris Kalinka (RTU). Ģeodēziskais punkts un astronomiskā stacija Bristene (1825-2011). 13.00 Prof. Dr. habil. Jānis Štrauhmanis (RTU). Karla Gotlība Rikera veikums Latvijas teritorijas kartografēšanā. 13.15 Dr. Jānis Kaminskis (RTU). Magnusa Georga Paukera astronomiskie novērojumi Pasaules kultūrvēsturiskajā mantojumā. 13.30 Konferences noslēgums. Atgādinām, ka Jelgavas muzejā visu decembri būs apskatāma izstāde „Jelgava – astronomiski ģeodēziskās uzmērīšanas aizsācēja Baltijā”, kas veltīta M.G.Paukera atcerei. Tajā eksponēta mērniecības instrumentu kolekcija, kā arī G.M.Paukera oriģināldarbi un viņa darbu titullapas no Dr. Jāņa Klētnieka kolekcijas. Šogad matemātiķim un dabaszinātniekam Georgam Magnusam Paukeram (15.11.1787.-19.08.1855.) aprit 225. gadi. G.M.Paukers dzimis mācītāja ģimenē, studējis Tērbatā un Pēterburgā (1805—1809). 1812. gadā kļuvis par matemātikas privātdocentu, bet 1813. gadā par matemātikas profesoru Tērbatā. Ilgus gadus strādājis par matemātikas profesoru Jelgavā (1813—1846). 1827. gadā iecelts par kolēģijas padomnieku. 1817. gadā M. G. Paukers. Jelgavā nodibināja Poēzijas un literatūras muzeju, kas pastāvēja līdz 1839. gadam. No 1817. līdz 1821. gadam bija Kurzemes literatūras un mākslas biedrības pastāvīgais sekretārs, atkārtoti pildīja šos pienākumus no 1846. līdz 1855. gadam. Bijis arī Kurzemes provinces muzeja konservators (1817—1855), bet no 1838. gada līdz mūža beigām - arī biedrības mantzinis. Bijis Tērbatas dabas pētnieku biedrības u.c. zinātnisko biedrību biedrs, Pēterburgas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis. Vislielākie M. G. Paukera nopelni saistās ar biedrības rakstu publikācijām; viņš bija pirmā biedrības zinātnisko rakstu krājuma „Jahresverhandlungen” izdošanas iniciators un šo rakstu redaktors, pateicoties viņam 1840. gadā atjaunoja biedrības sēdēs nolasīto referātu izdošanu.
    © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2022