LMB Valdes sēdes 14.02.2012. darba kārtība

2012.02.08
Darba kārtība:
 1. 2012. gada 10. janvāra valdes sēdes protokola apstiprināšana.
 2. Jaunumi un valdes locekļu ziņojumi.
 3. Kopsapulces organizēšanas jautājumi.
 4. LMB SC budžets un 2011. gada pārskats.
 5. Informācija par ADTI datu konvertēšanu no SIA „MikroKods”.
 6. Atskaite par Ziedojumiem J.Klētnieka grāmatai.
 7. LMB kursi par ZKU un elektronisko parakstu.
 8. LMB ordenis.
 9. LMB kalendāru izsūtīšana un biedru saraksts.
 10. Dažādi.
  © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2022