CLGE ģenerālā asambleja Skopjē

2022.05.26

Eiropas mērnieku padomes (CLGE) ģenerālās asamblejas (ĢA) notiek divas reizes gadā. 2022. gadā pavasara ģenerālā asambleja norisinājās Ziemeļmaķedonijas galvaspilsētā Skopjē no 13. līdz 14. maijam un rudens ĢA plānota 28.-29. oktobrī Spānijā, Seviļā. Skopjes ĢA var nodēvēt kā atgriešanos normālajā kārtībā pēc pandēmijas, jo sapulcēja vairāk par 60 dalībnieku. ĢA no Latvijas piedalījās Jānis Klīve, kā LMB deleģētais pārstāvis un CLGE viceprezidents, un arī Ivars Nudiens kā CLGE projekta GISCAD-OV tehniskais speciālists.

Dienu pirms CLGE ĢA 12.05.2022. Ziemeļmaķedonijas Mērniecības uzņēmumu kamera organizēja semināru “jaunākās tehnoloģijas un pieredzes ģeodēzijā”. Ziņojumi notika angļu, ziemeļmaķedoniešu un dienvidslāvu atzara valodās ar sinhroniem tulkojumiem starp valodām. Pirmajā daļā, kā Ziemeļmaķedonijā pieņemts, stundas garumā noritēja vairākas atklāšanas uzrunas. Otrā daļa bija veltīta jaunākajām tehnoloģijā, kuras prezentēja vietējo mērniecības uzņēmumu pārstāvji. Trešā daļā bija visplašākā ar vairākiem pieredzes stāstiem un projektiem. Diemžēl prezentācijas no semināra nav pieejamas.

Skopjes ĢA programma ir ļoti apjomīga, bet vienmēr ir sadaļa par administratīvām lietām, ziņojumiem no valdes, partneriem un projektiem un noslēgumā ir darba grupas (workshops), kurās apskata un diskutē par 3 aktuālām tēmām. Administratīvajā sadaļā tika apskatīti budžeta jautājumi, valdes locekļu ziņojumi un apstiprināti nākamā gada ĢA organizēšanas vietas. 2023. gada pavasara ĢA plānota Rumānijā (Oradea), bet rudens ĢA - Francijā (Parīzē). Visas ĢA prezentācijas ir atrodamas CLGE mājaslapā, bet par dažām, kas varētu būt saistošas Latvijas kolēģiem, īsumā aprakstīsim zemāk.

Services) korekcijas signāla pieejamību. Diskusijās tiek meklēti jauni pielietojumi HAS signālam un tā ietekmi uz mērniecības nozari.

  • CLGE ĢA Darba grupa 3 – Condominiums. Termins “Condominium” ir saistīts ar dalīta veida īpašuma tiesībām, kāds mums ir dzīvokļa īpašums. Daļa no šāda īpašuma ir ar skaidrām robežām (dzīvoklis) un pilnām īpašuma tiesībām, bet daļai ir kopējas īpašuma tiesības ar citiem īpašniekiem (kāpņutelpa, jumts, sienas, zeme). Vairums Eiropas valstu tieši mērnieks ir galvenais, kas sagatavo plānus šāda īpašuma reģistrācijai, Latvijā tas būtu aptuveni “būvju inventarizācijas plāns”. Darba grupas ietvaros Matjaž Grilc (Slovēnija) iepazīstināja ar dalītā īpašuma tiesību reģistrācijas procesu un uzdoti vairāki jautājumi, lai salīdzinātu dažādu valstu pieredzi un vēlāk sagatavotu atskaiti. Vienlaicīgi prezentēja apkopotu bukletu par Condominium procesiem un kārtību dažās no Eiropas valstīs, kas drīzumā būs pieejams CLGE mājaslapā. Aicināja pieteikties arī citas valstis iesaistīties projektā ar savas valsts aprakstu.

Ja rodas papildus jautājumi vai interese par kādu no tēmām, tad varat sazināties ar Latvijas Mērnieku biedrību un sakontaktēties ar Jāni Klīvi vai Ivaru Nudienu.

Attēlā Ivars Nudiens, Jānis Klīve ar Ziemeļmaķedonijas delegātu Nikola Ribarovski un viņa kolēģēm.

    © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023