VZD Mērniecības konsultatīvās padomes 06.12.2018. sēdē izskatītie jautājumi

1. Zemes ierīcības projektēšanas procesa nepilnības.
2. ADTI normatīvu pilnveide, tai skaitā Būvju situācijas plāns ADTI apritē. VZD trūkst resursu vienlaicīgi veikt izmaiņas divos un vairākos normatīvos. Jautājums atlikts uz 2019. gada pavasari.
3. VZD virzītās izmaiņas Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumos. Izmaiņas plānotas, bet ar tām netiek iepazīstināts. Sabiedrislā apsriešana 2019. gada janvārī.
4. Topogrāfiskā plāna M 1: 2000 specifikācija. Diskusija par meliorātoriem un plānotājiem. LĢIA sava specifikācija un darbu plānojums šim mērogam. Ir datu uzturētāji, kas pieņem M 1:2000 datus.
5. Informācija par ziņojumu ‘’Priekšlikumi mērniecības nozares koncepcijas izstrādei’’.
6. Tieslietu ministrijas viedoklis par sertificēšanas sistēmas pilnveidošanas pasākumiem. Plānots virzīt apspriestās izmaiņas – praktiskais eksāmens, ikgadēja profesionālā pilnveide. Vēl tiek apsriests TM komitejas sēdē.
7. Iespējas vienkāršot lineāru objektu (ceļu) izdalīšanu atsavināšanas vajadzībām (VARAM). Ideja atbalstāma, saistīta ar kadastra noteikumu izmaiņu.
8. Prasības darba tirgū. Ziņo, ka darba sludinājumos valsts iestādēs (VZD) un pašvaldībās pretendentiem darbam ar ģeotelpiskiem datiem vai kadastra inženieriem netiek prasīta atbilstoša izglītība. Der jebkura augstākā izglītība, arī vidējā izglītība. Atbilde, ka grūti atrast darbiniekus un konkurēt ar privāto sektoru.
9. Dažādi. Turpmāk sēdēs vēlas piedalīties Latvijas Pašvaldību savienība (LPS).