VĢTDB dati DGN formātā

Latvijas Mērnieku biedrība informē, ka Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras mājas lapā ir izvietoti aktuālākie Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes dati DGN un Esri geodatabase formātos.

Tie ir pieejami šeit:

https://www.lgia.gov.lv/lv/valsts-geodeziska-tikla-datubazes-dati