Seminārs par EVRS un ADTI

Projekts „Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā un ES politikas īstenošanai mērniecības nozarē” līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/018/138.

92.07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 

 

Latvijas Mērnieku biedrība (turpmāk – LMB) un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija (turpmāk – LKĢA) sadarbībā ar Valsts Zemes dienestu (turpmāk-VZD) un Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru (turpmāk -LĢIA), rīko kopēju tikšanos ar pašvaldībām un Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – ADTI) datu turētājiem, lai diskutētu par ADTI specifikācijas sakārtošanu, lai korekti darbotos Eiropas vertikālās augstuma sistēmas (turpmāk – EVRS) pārrēķinu programma.

 

Seminārs notika 04.07.2014., plkst.10.00, Līgatnes nov., Līgatnes pagasta “Upmaļos” (http://www.viss.lv/?p=117388&ps=6)

 

Organizēt semināru pamudināja neviennozīmīgi vērtētā VZD 04.06.2014. vēstule Nr.2-04/372 par ADTI, kas tika nosūtīta pašvaldībām un Latvijas Pašvaldību savienībai. VZD savā vēstulē apšauba pašvaldību (ADTI datu turētāju) gatavību no 2014.gada 1.augusta ieviest EVRS augstumu sistēmu.

 

 

Semināra darba kārtība:
1. LKĢA valdes pr. J.Vītols par semināra rīkošanas iemesliem (5-10 min),
2. Aktualitātes un biežāk pieļautās problēmas datu bāzu uzturēšanā (VZD, V.Aigars) (20 min)
3. Vietējie ģeodēziskie tīkli – situācija, nākotnes redzējums (LĢIA, 20 min)
4. Programmatūras, kas pārrēķina ADTI no BAS-77 uz EVRS, izstrādes un testēšanas gaita (LĢIA, I.Aleksejenko, 20 min.)
5. Viedokļi, komentāri, priekšlikumi, diskusijas, jautājumi-atbildes (1-1.5 h)

 

Seminārs ir bezmaksas. Lai noorganizētu korektu dalībnieku sagaidīšanu ar tēju un kafiju, lūgums piereģistrēties semināram līdz 02.07.2014.

 

 

PREZENTĀCIJAS NO SEMINĀRA:

– Mērniecības Datu Centrs: ADTI & EVRS (no TOPO500 uz ADTI; no BAS uz EVRS)

– Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra: Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (mērogs 1:500) automātiskā augstumu datu transformācijas programma

– Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra: Aktualitātes vietējā ģeodēziskā tīkla jomā

– Valsts zemes dienests: Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija Datubāzu uzturēšana

 

 

Dalībnieku saraksts:

N.p.k.      Vārds Uzvārds                   Organizācija

1 Juris Vītols

Latvijas kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija

2 Alla Biolza Rēzeknes pilsētas dome
3 Aija Kroiče Rēzeknes pilsētas dome
4 Arnis Čizevskis Rēzeknes pilsētas dome
5 Sergejs Plotņikovs Rīgas domes Pilsētas attīstības dep.
6 Una Krutova Rīgas pilsētas būvvalde
7

Svetlana Hačaturjane

Areāls SIA
8 Andrejs Igaunis Smiltenes, Raunas dome
9 Rudīte Klāva Cēsu novada pašv.
10 Valdis Bērziņš

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

11 Oto Lukss Mikrokods SIA
12 Ilze Lūkina Siguldas novada dome
13 Anita Viškere Krimuldas novada dome
14 Ivita Peipiņa Latvijas Pašvaldību savienība
15 Ilze Staļģe Lielvārdes novada pašv.
16 Benita Šteina Lielvārdes novada pašv.
17 Andis Strēlis TopoDati SIA
18 Ivars Žagars TopoDati SIA
19 Baiba Ziemele Latvijas Mērnieku biedrība
20 Jānis Dragons Latvijas Mērnieku biedrība
21 Jānis Akmentiņš Rīgas pilsētas būvvalde
22 Jānis Klīve Rīgas domes Pilsētas attīstības dep.
23 Jānis Laizāns Ģeotelpiskie risinājumi
24 Zanda Vanaga Jelgavas pilsētas pašv.
25 Valdis Veinbergs Jelgavas pilsētas pašv.
26 Dzintars Cimdiņš Vārkavas novada dome
27 Aivars Strazds Ludzas novada pašv.
28 Vilhelms Kušners Ludzas novada pašv.
29 Andris Podnieks Vidzemes mērnieks SIA
30 Juris Zariņš Valmieras pilsētas pašv.
31 Inta Ruskule Daugavpils pilsētas dome
32

Ļubova Batmarova

Daugavpils pilsētas dome
33 Guna Sabanska Mērniecības datu centrs
34

Viktorija Bondarenko

Mērniecības datu centrs
35 Līga Viļčinska Limbažu pašvaldība
36 Ilze Dragone

Latvijas kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija

37 Līga Petenko GEO Mērniecība SIA
38 Andulis Vāvere GEO Mērniecība SIA
39 Kaspars Kojalovičs Mērniecības datu centrs
40 Didzis Grundulis Aizkraukles novada pašv.
41 Mārtiņš platacis ABC Mērniecības SIA
42

Antoņina Martjuševa

GeoDati
43 Aigars Ansbergs Ģeodēzists SIA
44 Jolanta Gau Jūrmalas pilsētas dome
45 Sanita Gailīte Valsts zemes dienests
46 Viesturs Aigars Valsts zemes dienests


 

© Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023