Mērniecības konsultatīvās padomes sēde 18.06.2014.

2014.06.19

Projekts „Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā un ES politikas īstenošanai mērniecības nozarē” līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/018/138.

92.07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 

2014. gada 18. jūnijā notika MĒRNIECĪBAS KONSULTATĪVĀS PADOMES (turpmāk tekstā “MKP”) 2014. gada 2. sēde

 

Apspriestie jautājumi:

1. Robežzīmju centri, ražošana un prakse Lietuvā.

Lietuvā no 1. jūnija ir stājušies spēkā nosacījumi noteiktu robežzīmju izmantošanai. Lietuvas ražotāji nodrošina ar vienota standarta robežzīmēm (uzraksts “robežzīme”, ~70 cm gari, nav citu identifikatoru, nav sķērsstieņa). Ir vairāki varianti. Atsauksmju no mērniekiem pagaidām nav. Imaksas no 1.5 – 2.5 EUR/zīme. Atvestie paraugi tiks nodoti universitātēm (LLU, RTU, LU), kas tās izvietos mācību poligonos un rudenī (septembrī) ziņos par to iedzīšanu un stāvokli.

 

2. ADTI un ATIS.

Uzkrājoties ADTI informācijai, secināts Valsts zemes dienestā (turpmāk tekstā “VZD”), ka aizsargjoslu veidošana prasa zināšanas un pieredzi, un to nevar izdarīt automātiski. VZD, veidojot ATIS sistēmu, gaida no datu sniedzējiem (piem. komunikāciju turētājiem) aizsargjoslas un integrēs viņu izveidoto ĢIS ATIS sistēmā. Aizsargjoslas tiks veidotas objektiem, nevis katram nekustamam īpašumam. Izsniedzot informāciju aizsargoslas tiks šķeltas ar kadastra karti.

 

3. Par inženierbūvēm (ceļiem).

Pēc iepriekšējās MKP sēdes ir virzība saistībā LVC (izpildmērījumi), bet ne ar LVM. Izpratne un pamatojums ir cits, tāpēc sadarbība varētu notikt uzsākot būvju reģistrāciju.

 

4. Zemes kadastrālās uzmērīšanas (turpmāk tekstā “ZKU”) statistika.

Situācija ar reģistrācijas atteikumiem relatīvi uzlabojusies. Šajā pusgadā reģistrētas 18 000 zemes vienību datu reģistrācijas un aktualizācijas, no tām 3 500 reģistrētas ZKU lietas un 300 atteikumi.

 

Nākamā MKP sēde septembra 2. nedēļā.

 

    © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023