Veselības apdrošināšanas piedāvājums

2018.12.05
Latvijas Mērnieku biedrība aicina novērtēt šo veselības apdrošināšanas piedāvājumu, jo, no nākamā gada, lai saņemtu valsts apmaksātus pakalpojumus, sociāli neapdrošinātām personām (tajā skaitā mikrouzņēmuma darbiniekiem) jāveic iemaksas valsts budžetā (šogad - 51.60 EUR, nākamgad jau 154.80 EUR). Rindas valsts obligātā veselības apdrošināšana nemazinās un pieejamība pie valsts apmaksātiem speciālistiem neuzlabosies. Sociāli neapdrošinātās personas varēs saņemt tikai sekojošus pakalpojumus: neatliekamā medicīniskā palīdzība, ģimenes ārstu sniegtie pakalpojumi, vēža skrīnings, grūtnieču aprūpe, vēža ārstēšana, kompensējamās zāles noteiktām slimībām, sirds un asinsvadu slimību savlaicīga atklāšana (2018. gada 28. augusta MK noteikumi Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība", 2. nodaļa, 3. punkts - https://likumi.lv/ta/id/301399-veselibas-aprupes-pakalpojumu-organizesanas-un-samaksas-kartiba). Privātā veselības apdrošināšana ļaus Jums un Jūsu darbiniekiem saņemt iespējami ātrā laikā veselības aprūpi, ko piedāvā maksas medicīna, apejot garās gaidīšanas rindas uz valsts apmaksātajiem pakalpojumiem. Piedāvātajā veselības apdrošināšanas programmā ir iekļauta maksas ambulatorā  un stacionārā (maksas operācijas 450 EUR par gadījumu) palīdzība, kas ietver maksas ārstu konsultācijas, diagnostiskos izmeklējumus, vakcināciju, laboratoros izmeklējumus, valsts un privāto neatliekamo palīdzību, fizikālās terapijas procedūras, obligātās veselības pārbaudes. Polises cena vienam LMB biedram - 311 EUR, citiem interesentiem 350 EUR. (Polises izmaksas netiek apliktas ar papildus nodokli). Sīkāk ar piedāvājumu var iepazīties šeit. Piedāvājums spēkā, ja tiks apdrošinātas vairāk kā 20 personas (var pieteikties gan fiziskas personas, gan komersanti). Lūdzam pieteikties, rakstot uz e-pastu: lmb@lmb.lv līdz 2019. gada 31. janvārim.
    © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2022