Valdes sēdes 03.10.2018. darba kārtība

2018.09.28
LMB valdes sēde notiks 03.10.2018. plkst.17.00, RTU BF Ģeomātikas katedrā Meža ielā 1, korpuss 1, Rīgā. Valdes sēdes darba kārtība:
  1. Apdrošināšanas piedāvājumi mērniekiem;
  2. Mērnieku kursu grafiks;
  3. Valdes sēžu/kursu rīkošana reģionos;
  4. Profesiju klasifikators un mērniecības tehniķi;
  5. Augstspriegumu tīklu un pašvaldību nesaskaņas;
  6. Efektivitātes uzlabošana komunikācijā ar mērniekiem;
  7. Informācija par citu organizāciju aktivitātēm (tai skaitā Strūves ģeodēziskā loka punkta atjaunošana "Arbidānos");
  8. Dažādi.
    © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2022