Pārskats par CLGE ģenerālo asambleju Marabellā, Spānijā (21.-22.03.2014.)

2014.04.22

Projekts „Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā un ES politikas īstenošanai mērniecības nozarē” līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/018/138.

92.07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 

Pasākums: Eiropas Mērnieku padomes – CLGE Pavasara ģenerālā asambleja

Laiks un vieta: 21.-22.03.2014., Spānija, Marabella, Hotel Fuerte Miramar

LMB un LKĢA pārstāvji: Baiba Ziemele, Ivars Nudiens, Jānis Klīve

SIF projekta aktivitāte: Asambleja. Pieredzes apmaiņa un ārvalstu prakses izpēte.

 

Saīsinājumi:

LMB – Latvijas Mērnieku biedrība

LKĢA – Latvijas Kartogrāfu un Ģeodēzistu asociācija

CEPLIS – The purpose of the European Council of the Liberal Professions (www.ceplis.org)

DPKB – Dynamic Professional Knowledge Base

euREAL – The European Real Estate Area Label (Measurement Code for the Floor Area of Buildings)

IG-PARLS – Interest Group of Publicly Appointed Liberal Surveyors

IPMS – International Property Measurement Standards

PCC – Permanent Committee on Cadastre in the Euroepean Union (PCC)

YSEN – Young Surveyors European Network

 

 

Latvijas Mērnieku biedrība (LMB) jau no 2008. gada ir Eiropas Mērnieku padomes – CLGE (Comité de Liaison des Géomètres Européens) biedrs, bet finansiālo apsvērumu dēļ CLGE rīkotajās sanāksmēs piedalās neregulāri.

Pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda projektam „Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā un Eiropas Savienības politikas īstenošanai mērniecības nozarē”, šogad CLGE Pavasara ģenerālo asambleju (turpmāk – GA) apmeklēja LKĢA pārstāve Baiba Ziemele, LMB valdes loceklis Ivars Nudiens un bijušais LMB valdes priekšsēdētājs Jānis Klīve.

Pilnīgāku ieskatu par CLGE GA, darba kartību, pavadošajiem dokumentiem un visām prezentācijām ikviens var iepazīties CLGE tīmekļa vietnē pa sadaļām kā veidota šī atskaite – http://www.clge.eu/events/details/152. Tāpēc aprakstā mēģināts uzskaitīt un aptvert galvenās tēmas, kuras būtu svarīgas un interesantas Latvijas Mērnieku nozarei.

 

 1. Atklāšana.

2014.gada CLGE Pavasara GA notika 21.-22.martā Spānijas pilsētā Marabellā. Ģenerālo asambleju organizēja Spāņu Mērnieku biedrību (Colegio Oficial de Ingenieros Tecnicos en Topografia – COITT, http://www.coit-topografia.es/), tāpēc pasākumu atklāja biedrības prezidents Andreas Diez Galilea. (uzruna: http://www.clge.eu/documents/events/152/welcome_address.pdf).

CLGE prezidents Jean-Yves Pirlot sniedz pārskatu par Eiropas Mērnieku un ģeotelpiskās informācijas dienas svinīgo pasākumu Briselē, kas iekļauj arī Strūves 2014.gada atzīmēšanu.

 

 1. Reģistrēšanās.

Dalības valstu pārstāvju sasaukšanās par klāt esamību un atvainošanās par neierašanos. Ieradušās 28 no 36 dalībvalstīm.

Apstiprināta balsošanas komisija.

Iepazīstināšana ar jaunajiem pārstāvjiem un deleģētajām personām un to sveikšana.

 

 1. Apstiprināta CLGE GA darba kārtība.

 1. Apstiprināts 2013.gada 4.-5.oktobra CLGE rudens GA protokols no Kišiņevas (Moldova).

 1. Grāmatvedības ziņojums (gada bilances pārskats).

Par grāmatvedību un CLGE finansēm atbildīgais ir Dieter Seitz no Vācijas, kas ir CLGE valdes loceklis un viceprezidents. 2013.gada ienākumi ir EUR 126 157.61, izdevumi EUR 139 543.14 un bilance EUR -13 385.53. Tā kā CLGE ir uzkrājumi, tad aptuveni šādi zaudējumi bija paredzēti. 2014.gada CLGE budžetā paredzēti ienākumi EUR 163 000.00, izdevumi EUR 162 700 un bilance EUR +300.00 vērtībā. Budžeta ienākumu palielinājums saistīts ar vairāku jaunu sponsoru piesaisti (Trimble Germany, Geoweb S.p.A, ESRI un Leica) un arī izdevumi palielinājušies sadaļā Blueparking.eu, ko atbalsta sponsori. Trimble atbalstījis ar EUR 16 500.00, savukārt Leica atvēlējis 150 000.00, ko prasa iztērēt proporcionāli 3 gados Bluparking.com projektam.

 

 1. Auditoru ziņojums un 2013.gada bilances apstiprināšana.

CLGE auditors Raymond Dhur (Luksemburga) nolasa ziņojumu un iesaka pārvēlēt otru auditoru, jo Ivan Andreev aizņemtības dēļ nespēj apvienot auditora pienākumus. Ģenerālā asambleja ievēl Gyorgi Domokos (Ungārija) kā otro CLGE auditoru.

Ģenerālā asambleja vienbalsīgi apstiprina Auditoru ziņojumu, 2013.gada grāmatvedības pārskatu un 2014.gada budžetu.

 

 1. CLGE Prezidenta un valdes locekļu ziņojums.

Prezidents iepazīstina ar pēdējām un galvenajām CLGE aktivitātēm uz doto brīdi.

 • Pievienošanās FIG Eiropas jauniešu kustības atzaram no FIG YSB (FIGYSEN);

 • Notiek vispasaules konsultācijas par Starptautisko Būvju uzmērīšanas standartu IPMS (euREAL) līdz š.g. 4.aprīlim. Gala versija plānojās uz jūniju.;

 • Sadarbībā ar Nacionālo profesionālo Mērnieku biedrību (Amerikas Savienotās Valstis) tiek risināts jautājums par vienotu vispasaules Mērnieku dienas noteikšanu. Plānots, ka starptautiski atzīmētu Mērnieku nedēļu, kas būtu Marta mēneša 3 pilnā nedēļa un šīs nedēļas piektdiena tiktu atzīmēta kā Mērnieku diena.

 

 1. CLGE Statūtu un iekšējo noteikumu grozījumi.

Saistībā ar DPKB (Mērnieku profesijas pamatzināšanu datubāzes) projektu ir mērķis iestrādāt iekšējos noteikumos, ka visas jaunās CLGE dalībvalstis aizpilda šo standarta formu par izglītības prasībām valstī.

CLGE Statūtos (un iekšējos noteikumos) piedāvā veikt izmaiņas, kas paredz iesaistīt aktīvus jauniešus (līdz ~34 gadiem) no FIG YSEN un piedāvāt tiem vietu CLGE valdē, kas nozīmē arī viceprezidenta pilnvaras.

 

Par šo jauninājumu izvēršas plašas diskusijas, cik lielām būtu jābūt jauniešu pilnvarām CLGE valdē. Garās diskusijas rezultātā bija balsošana par vairākiem jautājumiem:

 1. Vai piekrītat, ka jāaicina delegāts no FIG YSN Eiropas atzara uz CLGE GA? Rezultāts: 28 valsits par. Jautājums ir apstiprināts.

 2. Vai vēlamies, lai pārstāvis piedalās CLGE valdes sēdē? Rezultāts: Par 28, Pret 0 un atturās 1. Jautājums ir apstiprināts.

 3. Vai pārstāvim piešķirsim Vērotāja statusu? Rezultāts: Par 28, Pret 0 un atturās 1. Jautājums ir apstiprināts.

 4. Vai pārstāvim piešķirsim Ieteikuma balsstiesības? Rezultāts: Par 12, Pret 11 un atturās 5. Jautājums NAV apstiprināts.

 5. Vai pārstāvim piešķirsim Pilnas balsstiesības? Rezultāts: Par 10, Pret 17 un atturās 1. Jautājums NAV apstiprināts.

Ģenerālā asambleja neatbalsta jaunos Statūtus un iekšējos noteikumus, kā to sagatavoja valde.

 

 1. CLGE IV konference par Eiropas Mērnieku – Strūvi, Krievijā, Kaļiņingradā 01.07.2014.

Krievijas pārstāvis Vladimirs Tikhonovs sniedz prezentāciju par Strūves meridiāna valstīm (http://www.clge.eu/documents/events/152/magic_arch.pdf). Papildus sniedz īsu ieskatu konferences programmā un atgādina, ka laicīgi jāreģistrējas, lai nokārtotu vīzas.

Lietuvas kolēģis Vaidotas Sankalas uzrunā visus dalībniekus par situāciju Ukrainā un Krimas aneksiju, uzdodot jautājumu, vai šādā situācijā CLGE ir jāliek savs vārds konferences nosaukumā, ja mēs neatbalstām Krievijas izdarības. Notiek plašas diskusijas un vairums dalībvalstu aizstāv domu, ka profesionālajām konferencēm nevajadzētu pāraugt par politisko problēmu diskusiju vietu.

Rezultātā CLGE valde sniedz ziņojumu (lēmumu), ka apstiprina norises vietu IV konferencei Kaļiņingradā, bet vienlaicīgi to nevajag saistīt ar pašreizējo krīzi Ukrainā. CLGE nepārprotami atturas paust jebkādu politisku nostāju. Šis lēmums ir apliecinājums mūsu pastāvīgai vēlmei veicināt savu profesijas attīstību, tās tehniskos un ētikas standartus visā Eiropā. Minētajam ziņojumam pievienojas Ģenerālā asambleja.

 

 1. CLGE rudens Ģenerālā asambleja notiks Īslandē, Reikjavīkā 26.-27.09.2014.

Gunārs Kristinsons no Islandes delegācijas uzstājas ar prezentāciju par valsti un aktualitātēm nozarē (http://www.clge.eu/documents/events/152/reykjavik_ga.pdf un http://www.lmi.is/clge-2014). Īslandē nav Mērnieku biedrības un arī sertifikācijas sistēma.

 

 1. Biedru aktivitātes.

Nav jaunu biedru pieteikumu.

Marc Nicodet no swisstopo sniedz prezentāciju par kadastra sistēmu Šveicē (http://www.clge.eu/documents/events/152/switzerland_cadastre.pdf). Papildus materiālus var meklēt www.cadastre.ch un www.swisstopo.ch .

Mark Wijingraarde no Nīderlandes sniedz pārskatu par savu darbību CLGE un pateicās par sadarbību. Marks zināms kā neformālais CLGE fotogrāfs (http://www.clge.eu/documents/events/152/farewell_mark_wijngaarde.pdf). CLGE prezidents izsaka pateicību par Marka ieguldījumu CLGE darbībā.

James Kavanagh aicina visus piedalīties konferencē Lielbritānijā, Islingtonā 29.05.2014., ko rīko RICS UK (www.geobusinessshow.com).

 

 1. Informācija un publicitāte.

CLGE tīmekļa vieta tiek regulāri atjaunota. Aktīvākajiem dalībniekiem ir iespēja iesaistīties sociālajos tīklos kā facebook un twitter. CLGE piedalās reģionālajās aktivitātēs, ja tiek uzaicināti. Veiksmīga sadarbība izveidojusies ar žurnālu GeoInformatics, kurā regulāri ir raksti par CLGE un dalībvalstu aktivitātēm.

 

 1. Eiropas aktivitātes.

Tiek īsi noziņots par dažādām aktivitātēm un projektiem (CEPLIS, iesaistīšanās ES dokumentu tapšanā, PCC, Cadastre 2014-2034, Zināšanas par jūru 2020, blueparking.eu, euREAL into IMPS u.c. ). Par lielākajiem projektiem dalībvalstīm regulāri tiek izsūtīti materiāli.

Blueparking.eu – http://www.clge.eu/documents/events/152/blueparking.eu.pdf .

 

CLGE Studentu konkurss 2014. Intergeo izstādes laika Vācijā, Berlīnē 07.-09.10.2014. notiks vienlaicīgi CLGE un FIG studentu tikšanās (http://www.clge.eu/documents/events/152/students_meeting.pdf). Izstādes laikā tika apbalvoti CLGE studentu konkursa 2014 uzvarētāji, kur katrā kategorijā uzvarētājs saņems EUR 1000. CLGE mēģina popularizēt un aicina dalībvalstu pārstāvjus iedrošināt studentus pieteikties konkursam (http://www.clge.eu/documents/events/157/14_10_07_Contest_Web_Berlin_v1.0.pdf). Studenti var iesūtīt darbus trīs kategorijās: Ģeodēzija un topogrāfija; GIS, kadastrs un kartogrāfija; studentu un jauniešu iesaistīšana nozarē.

 

 1. IG-PARLS (Interest Group of Publicly Appointed Liberal Surveyors).

Maurice Barbieri sniedz īsu prezentāciju par IG-PARLS (interesentu grupa par reglamentētajām profesijām mērniecībā – sertificētiem mērniekiem) aktivitātēm. Darba grupa seko līdz ES aktivitātēm par reglamentētajām profesijām, ievāc informāciju no dalībvalstīm par kvalifikācijas prasībām mērniekiem, gatavo ziņojumus u.tml. ES uzskata, ka reglamentēto profesiju skaitu jāsamazina, lai veicinātu profesionālo darbību ES iekšējās robežās. CLGE aizstāv nozari, ka mērniecībā reglamentētā profesija jāsaglabā. Darba grupa sagatavojusi ziņojumu (http://www.clge.eu/documents/events/152/clge_regulation_position.pdf) par CLGE nostāju un viedokli, kuru izskatīt un apstiprināt GA, lai iesniegtu ES. Tā kā šajā dokumentā ir runa tikai par kadastra darbiem, tad Jan Hardos no Slovākijas stingri iestājas, lai dokumentā ierakstītu arī ģeodēziskos un citus darbus kā tas ir Slovākijā. Notiek plašas diskusijas, ko jāregulē ES, ko valstiski, ko biedrībām un cik plaši. Visiem ir skaidrs, ka CLGE jāsniedz nostāja, lai ziņotu par mūsu viedokli. Gala ziņojumu noformēs tā, lai pieskaņotos FIG definīcijai par mūsu profesiju.

Darba grupa ir izstrādājusi Mērniecības profesijas kvalifikācijas kodeksu, kurš nav saistošs, bet ir ieteikuma rakstura, uz ko vajadzētu tiekties nākotnē:

Ziņojums: http://www.clge.eu/documents/events/152/report.pdf

Kodekss: http://www.clge.eu/documents/events/152/code.pdf

Nodomu vēstule: http://www.clge.eu/documents/events/152/letter_of_intent.pdf

 

 1. YSEN (Young Surveyors European Network).

Ziņojums par aktivitātēm. GA apstiprina CLGE aktivitātes.

 

 1. DPKB – Dynamic Professional Knowledge Base

Pedro Ortiz ir sagatavojis pārskatu par DPKB un iesaistītajām valstīm (http://www.clge.eu/documents/events/152/dpkb_control.pdf). Prezidents aicina pārējās valstis piedalīties. Sagatavoto materiālu izmantos un papildinās GeoSkillsPlus projektā (skatīt zemāk pie darba grupām).

 

 1. CLGE nākotnes pasākumi un datumi.

Rudens GA 2014, Islandē (Reikjavīka) / 26.-27.septembrī.;

Pavasara GA 2015, Kipra (Limassol) / 20.-21.martā;

Rudens GA 2015, Krievija (Maskava) / datumus apstiprinās Islandē;

Pavasara GA 2016, Albanija (iespējams Tirana )/ datumi vēl nav apstiprināti;

Rudens GA 2015, Latvija (Rīga) / datumi vēl nav apstiprināti;

Pavasara GA 2017, Sveice (Lausanne) / 28.-29.aprīlī (biedrībai 100 gadu jubileja).

 

Citas aktivitātes:

4.CLGE konference par Eiropas Mērnieku – Strūvi, Krievijā, Kaļiņingradā 01.-03.07.2014.;

CLGE 2014 studentu konkurs un 2.FIG YSEN jauniešu tikšanās Vācijā (Berlīnē), 7.-8.oktobrim, INTERGEO izstādes laikā;

Pamatojoties uz Grieķu iesniegumu par 2015.gada Mērnieku tiek apstiprināts Eiklīds.

 

 1. Tematiskās prezentācijas priekš GA darba grupām.

  1. Gali-EU (Dr. Otman Schuster):

http://www.clge.eu/documents/events/152/galileu.pdf

  1. GeoSkilsPlus (Paula Dijkstra):

http://www.clge.eu/documents/events/152/geoskills_plus.pdf

  1. Mērniecības tehnoloģiju virsotnes no Trimble (Omar Soubra):

http://www.clge.eu/documents/events/152/trimble.pdf

 

 1. Darba grupas.

Dalībvalstis sadalās 3 darba grupās un rotējošā kārtībā piedalās diskusijās par iepriekš minētajām tēmām.

 

  © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023