Par pasta kārtību un uzaicinājuma dokumentiem

2019.04.30

Saistībā ar vienkāršo vēstuļu nodošanas kārtību no 2019.gada 1.maija, VZD sniedz skaidrojumu par pierādošiem dokumentiem par uzaicinājuma nosūtīšanas faktu adresātiem.

Valsts zemes dienesta Kadastra departaments ir izskatījis jautājumu un paskaidro, ka jā, - kopš 2014.gada Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” nosaka mērniekam izvēli, kādā veidā (ar kādu pasta sūtījumu) uzaicināt personas uz darbiem apvidū. Taču joprojām MK 1019 262.7.punktā saglabāts nosacījums e-lietā ievietot pierādošu dokumentu par vēstules nosūtīšanas faktu adresātam. Tas var būt gan pasta sūtījuma kvīts vai cits dokuments.

Ņemot vērā minēto, e-lietai iespējams pievienot ne tikai pasta komersanta izdotu dokumentu (piemēram, adresātu sarakstu), bet arī jebkuru citu dokumentu, kas apliecina nosūtīšanas faktu konkrētam adresātam.

 

    © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2022