Mērnieki var iepazīties ar starptautiskā Būvju uzmērīšanas standarta projektu

2014.08.13

Projekts „Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā un ES politikas īstenošanai mērniecības nozarē” līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/018/138.

92.07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 

Eiropas Mērnieku padome (CLGE) laika posmā no 2008. līdz 2012. gadam ciešā sadarbībā ar ekspertiem no Eiropas Komisijas un Beļģijas kadastra izstrādāja starptautisku Būvju uzmērīšanas kodeksu, kas Latvijā saprotams kā Būvju kadastrālā uzmērīšana (jeb inventarizācijas lieta). 2013. gada 30. maijā Pasaules Bankā Vašingtonā tika izveidota Starptautiskā Nekustamā īpašuma Mērīšanas standartu koalīcija (IPMSC). Koalīcijas sastāvā ir 44 organizācijas, un CLGE tajā aktīvi darbojas un spēlē svarīgu lomu. Koalīcijas mērķis ir turpināt CLGE iesākto darbu un izveidot vienotu etalonu – Būvju uzmērīšanas standartu un šoreiz tieši Birojiem. Biroju būvju uzmērīšanas standarta mērķis ir uzmērīt būves un veikt platību aprēķinus pēc vienotiem un skaidriem noteikumiem, ar vienotu terminoloģiju, kas nākotnē veicinātu tirgus efektivitāti un lielāku investoru, fondu u.c. uzticību, tādejādi palielinot investīciju pieaugumu.

 

Latvijas Mērnieku biedrība (LMB) aicina mērniekus iepazīties un lejupielādēt “Biroja ēku uzmērīšanas standarta” projekta variantu. LMB iesaka saviem biedriem ar to iepazīties, lai saprastu kā starptautiski tiks noformēta būvju uzmērīšana un iespējams nākotnē minētais standarts tiks piemērots arī Latvijā. LMB aicina sūtīt ieteikumus vai priekšlikumus pēc iespējas ātrāk, lai CLGE tos varētu apkopot un iesniegt IPMSC līdz 15. septembrim.

 

Raksts sagatavots pēc CLGE jaunumiem – http://www.clge.eu/news/index/118 .

 

    © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023