LMB Valdes sēdes 10.01.2012. darba kārtība

2012.01.04
Darba kārtība:
 1. LMB valdes sēdes 06.12.2011. protokola caurskatīšana un apstiprināšana.
 2. Valdes locekļu ziņojumi par padarītajiem darbiem.
 3. VZD par kadastrālās uzmērīšanas noteikumiem.
 4. LMB biedru saraksta aktualizēšana.
 5. Kalendāra izsūtīšana.
 6. Kopsapulces organizēšana.
 7. Vai LMB atteikties no PVN maksātāja statusa?
 8. Ziedojumi grāmatai un LMB.
 9. Dažādi.
  © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2022