LMB Valdes sēdes 06.12.2011. darba kārtība

2011.12.02
Darba kārtība:
  1. LMB valdes sēdes 08.11.2011. protokola caurskatīšana un apstiprināšana.
  2. Valdes locekļu ziņojumi par padarītajiem darbiem.
  3. LMB 2011. gada pārskata gatavošana.
  4. LMB biedru saraksta aktualizēšana.
  5. M.Kaļinkas iesniegums LMB/VZD un VZD atbilde.
  6. LMB kalendāra gaita un izplatīšana.
  7. Atbildes vēstule LDZ.
  8. Dažādi.
    © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2022