LMB Valdes sēdes 06.10.2011. darba kārtība

2011.09.29
Darba kārtība:
1. LMB valdes sēdes 08.09.2011. protokola caurskatīšana un apstiprināšana.
2. Vlades locekļu ziņojumi par padarītajiem darbiem.
3. Valdes priekšsēdētāja informācija par mēneša jaunumiem un finansiālo situāciju.
4. Valdes locekļu atbildības sfēru pārskatīšana.
5. Latvijas-Igaunijas projekts par topo saskaņošanas pieejamību un vienkāršošanu.
6. Envirotech (Ashetech) vēstule.
7. LMB studentu konkursa nolikums.
8. LMB SC aktualitātes.
9. Mājas lapa.
10. LMB kalendārs 2012.
11. Dažādi.
    © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2022