LMB Valdes sēdes 03.04.2012. darba kārtība

2012.03.27
Darba kārtība:
 1. 2012. gada 14. februāra valdes sēdes protokola apstiprināšana.
 2. 03.09.2012. LMB biedru sapulces protokola caurskatīšana.
 3. Jaunumi un Valdes locekļu ziņojumi par padarīto.
 4. Jauno biedru uzņemšana.
 5. LMB SC gada pārskats.
 6. Dalība RTU absolventu asociācijā.
 7. Dalība VZD profesiju klasifikatora izskatīšanā.
 8. Aptaujas anketa LMB biedriem.
 9. Dažādi.
  © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2022