LMB dalība VZD Konsultatīvajā padomē

2012.03.26
LMB piedalās VZD organizētajā "Valsts zemes dienesta Konsultatīvajā padomē". Padome izveidota 2012.gada februārī ar VZD ģenerāldirektores rīkojumu kā konsultatīva sabiedrības līdzdalības forma valsts pārvaldē. Padomes darbības mērķis ir sekmēt mērniecības jomas kvalitatīvu attīstību, sniegt viedokli par juridisko un tehnisko prasību izpildi, par normatīvo aktu pilnveidošanu, kā arī veicināt valsts pārvaldes un privātā sektora sadarbību. LMB biedru intereses padomē pārstāv Armands Auziņš un Rinalds Smilga, taču padomes dalībniekiem ir tiesības pieaicināt padomes darbā nozaru speciālistus un ekspertus attiecīgu jautājumu risināšanai, tādēļ ikviens LMB biedrs var izrādīt iniciatīvu un pieteikties dalībai padomes sēdēs. Līdz šim notikušas divas sanāksmes un pārrunāti jautājumi par padomes nolikumu, GPS instrukciju, par robežzīmju noformēšanu u.c.
    © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2022