LMB biedru sapulce, seminārs un svinīgais pasākums 08.03.2013.

2013.02.15
DALĪBNIEKU SARAKSTS LMB ikgadējā biedru sapulce un seminārs notiks 2013. gada 8.martā RTU Konferenču zālē Rīgā, Kaļķu ielā 1, 201.auditorijā. Semināra vieta: LGIA karšu pārlūkā. Atgādinām, ka katru gadu LMB kopsapulce notiek tekošā gada MARTA mēneša otrajā piektdienā.

 Dienas programma:

LMB biedru kopsapulces darba kārtība

10:30–11:00 Reģistrācija LMB kopsapulcei
11:00–12:30
Kopsapulces atklāšana un jauno biedru uzņemšana
Ziņojums par 2012.gada pārskatu un tā apstiprināšana
LMB 2013.gada budžeta apstiprināšana
LMB Revīzijas komisijas atskaite
LMB 2 (divu) Valdes locekļu pārvēlēšana
Prezentācija par biedru aptauju un secinājumi
LMB Valdes locekļu vēlēšanu rezultātu paziņošana
Balsojums par izstāšanos no starptautiskās mērnieku biedrības – FIG
Dažādi (lūgums visus laicīgi pieteikties diskusijām)
Kopsapulces noslēģšana
Kopsapulces biedru kopbilde (foto)
* Plānotajā Darba kārtībā ir iespējamas izmaiņas un laika gaitā tiks precizēta. Atgādinām, ka LMB biedru kvorums ir svarīgs, lai pieņemtu lēmumus un ievēlētu jaunos valdes locekļus!

 Atklātais seminārs mērniekiem ar izstādi un svinīgo pasākumu (12:30-20:00)  (piedalās visi nozares pārstāvji ar dalības maksu)

12:45 – 13:15 ReģistrācijaMērniecības aprīkojuma izstāde (kafija un uzkodas)
13:15 – 14:45
Semināra atklāšana
J.Klētnieka zinātniskais lasījums par triangulācijas vēsturi
J.Kaminskis „ Jelgavas zinātniekam Dr.Magnusam Georgam Paukeram 225”
LĢIA par aktualitātēm (EVRS augstuma sistēmu, Vietējie tīkli, LĢIA koncepcija)
A/S "Latvenergo" par sadarbību ar mērniekiem
Mērniecības aprīkojumu prezentācijas (SIA "GPS Partners", SIA "Envirotech", SIA "Ģeotelpiskie risinājumi", SIA "InfoEra Latvia")
14:45 – 15:30 Mērniecības aprīkujumu izstāde (pusdienu furšets un kafija)
15:30 – 17:00
A.Auziņš, RTU docents „Zemes izmantošanas efektivitātes novērtēšana”
VZD par aktualitātēm (ZKU, ADTI, VZD ĢIS)
LMB Sertifikācijas centrs par mērnieku biežāk pieļautajām kļūdām
LMB Studentu konkursa godalgoto vietu priekšlasījumi un apbalvošana: Diāna Haritonova; Vitālijs Grunda)
U.Krutova - Izpildmērījumu izvērtēšana Rīgas pilsētas būvvaldē
Aktualitātes no SIA „Mērniecības Datu Centrs”
Rimantas Ramanauskas, Lietuvas mērnieku biedrības viceprezidents - Mērnieku aktualitātes Lietuvā
Igaunijas mērnieku biedrība – Mērniecības aktualitātes Igaunijā
Semināra noslēgšana
17:00 – 18:00
Dodamies uz Rīgas Svētā Pētera baznīcu (Pēterbaznīcas iela 19, Rīga)
No 18:00Rīgas Svētā Pētera baznīcā**
Latvijas Mērnieku biedrības apbalvojumu Goda zīmes un Atzinības zīmes pasniegšanas ceremonija un Valsts zemes dienesta 20 gadu jubilejas izstāde
* Plānotajā darba kārtībā ir iespējamas izmaiņas un laika gaitā tiks precizēta. ** Svinīgais pasākums Rīgas Svētā Pētera baznīcā visiem interesentiem ir bez maksas. Dalības maksa:

LMB biedriem

Pasākums

Nozares pārstāvijiem

Ls 5.00

(cena par dalību kopsapulcē, seminārā)

Seminārs, izstāde, furšets, kafija

Ls 10.00

LMB kopsapulce

Lai reģistrētos semināram (un LMB biedriem kopsapulcei), jāpārskaita augstāk minētā summa uz LMB kontu un jānosūta pieteikums brīvā formā (vārds, uzvārds, samaksas datums, pieteikums semināram un/vai kopsapulcei) uz e-pastu lmb@lmb.lv. Reģistrācija būs sekmīga pabeigta, kad no lmb@lmb.lv saņemiet apstiprinošu epastu. Pārskaitot dalības maksu, nozares pārstāvjiem lūdzam norādīt „Par semināru”, bet LMB biedriem lūdzam norādīt „par kopsapulci”. Lai veiksmīgi sagatavotos semināram un kopsapulcei lūgums reģistrēties līdz 2013. gada 1.martam!
Latvijas Mērnieku biedrība rekvizīti:
Reģ. Nr.: 40008004744
Konts: LV29HABA000140J056533 (A/S "Swedbank")
 
Jautājumu gadījumā zvanīt Sigitai Jansonei (27859181) vai rakstiet uz e-pastu lmb@lmb.lv . Mērniecības aprīkojumu tirgotājiem, kas vēlas piedalīties izstādē, lūgums sazināties ar Rinaldu pa tālruni 26346340.
    © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2022