LMB biedru sapulce (kopsapulce) 24.03.2023.

2023.03.02

 

Latvijas Mērnieku biedrības biedru sapulce un konference ir paredzēta 2023.gada 24.martā.

Norises vieta:  Ogres pilsētas centrālās bibliotēkas konferenču zāle, (Brīvības ielā 35, Ogre).

LMB biedru sapulces (kopsapulces) darba kārtība

8:30-9:00

Reģistrācija

9:00-10:30

LMB biedru sapulces (kopsapulces) darba kārtība

 1. Sēdes atklāšana un uzruna

 2. LMB Revīzijas komisijas atskaite

 3. LMB 2022. gada pārskats un 2023. gada budžets

 4. Vēlēšanu komisijas ievēlēšana

 5. Balsošana:

 • Balsošanas kārtība un balsošanas jautājumi

 • Revīzijas ziņojums

 • LMB 2022. pārskats

 • LMB 2023. budžets

 • LMB 2 valdes locekļu pārvēlēšana

   6. LMB Valdes locekļu ziņojumi

   7. LMB Valdes locekļu vēlēšanu rezultātu paziņošana

   8. Dažādi (lūgums visus laicīgi pieteikties diskusijām)

   9. Kopsapulces slēgšana (Foto)

10:30-17:30

LMB konference un LMB Goda zīmju un Atzinības zīmju pasniegšana

Konferencei jāreģistrējas līdz 22.03.2023. ŠEIT

 

Viens no LMB biedru sapulces darba kārtības jautājumiem būs divu valdes locekļu ievēlēšana. Lūdzam LMB biedrus pieteikties uz valdes locekļu vēlēšanām, rakstot uz e-pastu: lmb@lmb.lv līdz 2023. gada 1. martam.

 

LMB aicina padomāt arī par cilvēkiem mērniecības nozarē, kurus Jūs vēlētos izvirzīt LMB apbalvojumu piešķiršanai par augsti profesionāliem sasniegumiem, kvalitatīvu un pašaizliedzīgu darbu, mūža un īpašiem ieguldījumiem Latvijas mērniecības nozarē un tās attīstībā. Lūdzam ierosinājumus par apbalvojumu piešķiršanu iesnieguma formā sūtīt līdz 2023. gada 1. martam uz e-pastu: lmb@lmb.lv, saskaņā ar Latvijas Mērnieku biedrības Goda zīmes (ordeņa) un Atzinības zīmes nolikuma III nodaļas „LMB APBALVOJUMU – GODA ZĪMJU UN ATZINĪBAS ZĪMJU PIEŠĶIRŠANA” 2. punktu (skatīt https://www.lmb.lv/lmb-nolikumi).

 

Visiem interesentiem ir iespēja laicīgi ieplānot pasākuma apmeklējumu. Būsiet laipni giadīti!

  © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023