Jūrmalas pašvaldībā spēkā jauni Jūrmalas domes saistošie noteikumi Nr. 14

2022.05.13

Jūrmalas pašvaldībā spēkā jauni Jūrmalas domes saistošie noteikumi Nr. 14
Jūrmalā 2022. gada 31. martā (prot. Nr. 6, 38. p.)

Ar noteikumiem "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā" lūdzam iepazīties ŠEIT.

 

Lūdzam pievērst uzmanību:

Noteikumu 9. punktā ir uzskaitītas prasības un informācija topogrāfiskā plāna apjomam, papildus MK noteikumu Nr. 281  “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikum”  prasītajam.

9. Topogrāfiskā plāna robežas ēku projektiem norāda:

9.1. 6 m aiz zemes vienības robežas;

9.2. piegulošās ielas teritoriju starp sarkanajām līnijām;

9.3. no jūras krasta kāpas vietas, kuru sasniedz augstākās bangas;

9.4. ielu inženiertīkliem topogrāfiskā plāna robežas ielas sarkanajās līnijās;

9.5. kaimiņu zemes vienībās norāda ēku (būvju) kontūras, kas atrodas līdz 10 m attālumā no robežas;

9.6. ēku (būvju) izvietojums visā īpašumā, ja veic topogrāfisko uzmērījumu zemes vienības daļai;

9.7. ielu sarkanās līnijas, aizsargjoslas, tauvas joslu, kā arī vietējo un valsts ģeodēziskā tīkla punktus un to aizsargjoslas.

Noteikumu 1.pielikums -pakalpojumu cenrādis nav mainīts.

Noteikumu 2.pielikumā nākusi klāt informācija par Meliorācijas skaņošanu (8.punkts).

Noteikumu 21.punktā ir prasība par būvju situāciju plānu nodošanu Datubāzes turētājam. Būvju situācijas plāna pārbaudi un informācijas ievietošanu Datubāzē tiks veikta bez maksas.

 

    © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2022