Informācija par ikgadējo darbu sarakstu iesniegšanu

2020.11.19

LMB SC atgādina un informē, ka tuvojas gada beigas un nākamā gada sākumā līdz 1. februārim sertificētajām personām jāiesniedz izpildīto darbu atskaites. Papildus atskaitei jāiesniedz profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija/-as.

 

LMB SC vērš uzmanību, ka 2020. gadā ir mainīta dokumentu iesniegšanas kārtība un visiem mērniekiem un ģeodēzistiem atskaites līdz 2021. gada 1. februārim jāiesniedz elektroniskā veidā. Ja sertificētā persona nav veikusi darbus attiecīgā laika periodā, atskaiti iesniedz ar darbu skaitu nulle.

 

Atskaiti pārbauda un paraksta katra sertificētā persona un iesniedz kā vienu elektroniski parakstītu dokumentu ar elektronisko parakstu.

LMB SC papildus vērš sertificēto personu uzmanību  uz LMB SC noteiktām darba atskaišu datņu, PCTA polišu un elektroniskā dokumenta nosaukumu veidošanas prasībām.

 

Sīkāk skatīt atskaišu iesniegšanas aprakstu. Izpildīto darba atskaišu parauga datni skatīt šeit.

 

 

    © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2022