Grozījumi Aizsargjoslu likumā

2022.11.11

 

2022.gada 3.novembrī spēkā stājās grozījumi Aizsargjoslu likumā (turpmāk – Grozījumi), kas paredz, ka ap vēja elektrostacijām vairs nav nosakāma aizsargjosla.

 

Līdz Grozījumu spēkā stāšanās dienai ap vēja elektrostacijām noteikto aizsargjoslu izraisītie nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi ir reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma), bet apgrūtinātās teritorijas un objekti, kuriem atbilstoši Aizsargjoslu likumam nosaka aizsargjoslas - Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā. Ar Grozījumiem Valsts zemes dienestam dots divu mēnešu laikā no to spēkā stāšanās dienas dzēst Kadastra informācijas sistēmā kadastra objektiem reģistrētos nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, kurus izraisa ap vēja elektrostaciju noteiktā drošības aizsargjoslas teritorija un Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā dzēst objektus – vēja elektrostacijas un apgrūtināto teritoriju – drošības aizsargjoslas teritorija ap vēja elektrostaciju.

 

Attiecīgi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 “Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru” 1.pielikumā “Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikators” un 2.pielikumā “Vienotais apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikators” objekts 5208220101 – vēja elektrostacija ar vertikālo rotācijas asi, objekts 5208220102 – vēja elektrostacija ar horizontālo rotācijas asi un apgrūtinātā teritorija 7316050100 – drošības aizsargjoslas teritorija ap vēja elektrostaciju tiks dzēsti pēc grozījumu izstrādes Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.61 “Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru” un to pieņemšanas Ministru kabinetā, kas plānots 2023.gada pirmajā pusē.

 

Neskatoties uz to, ka Kadastra informācijas sistēmā kadastra objektiem reģistrētie nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi, kurus izraisa ap vēja elektrostaciju noteiktā drošības aizsargjosla, tiks dzēsti ne vēlāk kā līdz 2023.gada 3.janvārim, kā arī to, ka grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 “Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru” 1.pielikumā “Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikators” un 2.pielikumā “Vienotais apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikators” attiecībā uz objekta 5208220101 – vēja elektrostacija ar vertikālo rotācijas asi, objekta 5208220102 – vēja elektrostacija ar horizontālo rotācijas asi un apgrūtināto teritoriju 7316050100 – drošības aizsargjoslas teritorija ap vēja elektrostaciju – varētu stāties spēkā tuvākā pusgada laikā, sākot no 2022.gada 3.novembra, zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētājām personām apgrūtinājumu plānos vairs nav jāattēlo apgrūtinājums - 7316050100 – drošības aizsargjoslas teritorija ap vēja elektrostaciju.

 

    © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023