Deklarācija par Eiropas Mērnieku padomes (CLGE) izstrādātās Mērnieku profesionālās kvalifikācijas vadlīnijām

2014.09.19

Projekts „Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā un ES politikas īstenošanai mērniecības nozarē” līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/018/138.

92.07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 

Latvijas Mērnieku biedrība (turpmāk tekstā – LMB) un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija (turpmāk tekstā – LKĢA) apvienotā darba grupā ir caurskatījusi CLGE Mērnieku profesionālās kvalifikācijas vadlīnijas, nedaudz pielabojusi un pielāgojusi aprakstošo daļu Latvijas situācijai.

LMB un LKĢA kā Mērnieku sabiedriskās organizācijas ir apstiprinājušas deklarāciju par Mērnieku profesionālās kvalifikācijas vadlīnijām un vienojušās turpināt līdzdarboties, lai tās iestrādātu normatīvajos aktos un ieviestu praksē.

Ar deklarāciju iepazīties šeit.

 

    © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023