Aktualitātes ZKU procesā

2020.02.13

Valsts zemes dienests no mērniekiem ir saņēmis lūgumus izskatīt iespēju sniegt informāciju par datumu, kurā zemes robežu plāns, apgrūtinājumu plāns vai situācijas plāns ir reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, jo plānos vairs netiek lietots spiedogs.

Izvērtējot kadastra reģistrācijas un aktualizācijas procesus esam raduši iespēju šādu informāciju nodrošināt apliecinājumā par zemes vienības vai zemes vienības daļas reģistrāciju/aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā sākot no 2020.gada 17.februāra. Apliecinājums tiek sagatavots pēc ierosinātāja pieprasījuma, par ko tiek izdarīta atzīme iesniegumā. Līdz ar to, ja nepieciešama informācija par plāna reģistrācijas datumu, lūdzam sadarbībā ar ierosinātāju aizpildīt iesniegumu un izdarīt atzīmi par apliecinājuma nepieciešamību.

Apliecinājumu Valsts zemes dienests ievietotos mērniekam portāla www.kadastrs.lv  sadaļā "Mans konts" elektroniskā formā.  

Vienlaicīgi vēršam uzmanību, ka no 2019.gada 6.decembra Valsts zemes dienestā iesniedzams zemes robežu plāna viens eksemplārs, situācijas plāna  viens eksemplārs un apgrūtinājumu plāna vai informācijas par apgrūtinājumu neesību divi eksemplāri (Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 18.nodaļā noteiktajā gadījumā plānus kamerāli pārzīmējot – apgrūtinājumu plāna viens eksemplārs).  Ja ir iesniegti visi eksemplāri, tas netiek uzskatīts par kļūdu.  

 

 

    © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2022