Notikusi LMB februāra valdes sēde

Vakar LMB valdes sēdē tika spriests par jautājumiem, kas skar VZD iecerēto pāriešanu RAPLM pakļautībā, janvārī notikušo LMB kopsapulci, plānoto LMB budžetu 2010. gadam, tika prezentēts Sertifikācijas centra vadības pārskats par 2009. gadu, pārrunāti studentu konkursa rezultāti ar sēdes vieses, LLU zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras vadītājas Andas Jankavas līdzdalību, un likumdošanas aktualitātes.
Sēdes ievaddaļā piedalījās viesi no RAPLM – Edvīns Kāpostiņš un Ingūna Urtāne, kas informēja par plānotās VZD pārcelšanas pie RAPLM iemesliem un jautāja LMB valdes viedokli. Tika norunāts, ka LMB nosūtīs ministrijai atbildes vēstuli līdz nākamajai trešdienai. LMB valde vienojās, ka konceptuāli atbalsta VZD pāreju uz RAPLM.
Sēdes turpinājumā tika pārrunāti LMB janvāra kopsapulces galvenie lēmumi, kā arī iecere nākamo kopsapulci rīkot jau aprīļa beigās. Sakarā ar kopsapulces lēmumu par biedru naudu kardinālo samazināšanu, LMB budžetā radies būtisks deficīts, tāpēc tika spriests par iespējām, kā sabalansēt LMB budžetu. Valde atbalstīja ideju rīkot maksas seminārus, kas palīdzētu mērniekiem sagatavoties sertifikācijas eksāmenam.
Pārrunājot studentu zinātnisko darbu konkursa rezultātus, LLU pārstāve Anda Jankava izteica vēlēšanos uzzināt vairāk konkrētu argumentu LMB žūrijas izvērtējumos par studentu darbiem, uz ko LMB valdes locekle Elita Baklāne-Ansberga atbildēja, ka lielākā problēma studentu darbos esot patstāvīgu secinājumu, pašu viedokļa trūkums. Studentiem esot jābūt drosmīgākiem, jāpiedāvā analīze un idejas, nevis tikai jāpārtulko teorija, savukārt pasniedzējiem derētu būt stingrākiem studentu darbu vērtēšanā.
Sertifikācijas centra vadītājs Ivars Nudiens sniedza vadības pārskata ziņojumu par 2009. gadu, ko valde pieņēma zināšanai. Tika apstiprināts, ka SC līdzšinējā politika 2010. gadā nemainās.
Sēdes nobeigumā tika pārspriesta LMB līdzdalība likumdošanas izstrādē – RAPLM darba grupā par valsts vienotā ģeoportāla izveidi, MK darba grupā iesniegti pēdējie ierosinājumi par sertificēšanu, kā arī VZD veidotajā darba grupā par ĢIS izstrādes telpisko datu ieguvi (šai darba grupai sēdē tika deleģēti 6 LMB pārstāvji). Valde izvirzīja arī vienu pārstāvi uz maijā, Rumānijā gaidāmo CLGE kongresu.