LMB valdes sēde 24.02.2011.

2011. gada 24.februārī, Latvijas Mērnieku biedrības valdes sēdē pēc pretendentu izvērtēšanas par Sertificēšanas centra vadītāju vienbalsīgi tika apstiprināts Māris Kaļinka. Ivars Nudiens informēja ka turpinās sertificēto personu uzraudzības process, tajā skaitā sertificētajām personām tiek izsūtīti ikgadējie rēķini uzraudzības procesa izdevumu segšanai.

Armands Auziņš informēja par MK noteikumu projekta „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” izstrādes gaitu, bet Mārtiņš Reiniks un Kaspars Kojalovičs par MK noteikumu projekta „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas noteikumi” apspriedes gaitu. Pie abiem noteikumu projektiem darbs turpinās. Mārtiņs Pošivs un Rinalds Smilga informēja par Zemes kadastrālās uzmērīšanas MK noteikumu gaitu un drīzumā nolema organizēt LMB konferenci, lai diskutētu par šo noteikuma projektu un LMB viedokli.

Sēdes noslēgumā tika izskatīts iesniegums un vienbalsīgi nobalsots par jauno biedru uzņemšanu.

Pēc biedru aicinājumiem LMB sagatavos un drīzumā piedāvās pieteikties mērnieku semināriem par Ģeodēziju, Zemes ierīcību un Zemes kadastrālo uzmērīšanu.

Nākamā valdes sēde notiks 2011. gada 7. aprīlī.