Konference “Ģeotelpiskā informācija izglītībā un praksē”

2019.gada 4.janvārī LLU VBF Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedrā notiks konference “Ģeotelpiskā informācija izglītībā un praksē” INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta “Kopīgas GI izglītības izveidošana darba iespēju palielināšanai reģionā” (GISEDU, LLI-206 ) ietvaros.

Konferences programma šeit.