Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas piedāvājums

Latvijas Mērnieku biedrība piedāvā izdevīgi veikt civiltiesisko atbildības apdrošināšanu sertificētajām personām/komersantiem.

Piedāvājam divus variantus:

Opcija A – izpildītas 01.11.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.1011 “Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā” 64. punktā noteiktā minimālā prasība, proti, sertificētā persona ir apdrošināta un ir ievērots normatīvā noteiktais minimālais atbildības limits ir 14 229 EURO, taču sertificētā persona nav pasargāta kļūdainas profesionālās darbības vai nolaidības dēļ radīto zaudējumu gadījumā.

Opcija B – paredz krietni lielāku sertificētās personas aizsardzību kļūdainas profesionālās darbības gadījumā. Ir krietni palielināts gadījuma limits, ietverti tādi riski kā dokumenta nozaudēšana, sabojāšana, rupja nauzmanība, profesionālā darbība apdrošināta arī paaugstināta riska objektos (osta, dzelzceļš, lidosta) u.c.

Sīkā ar piedāvājumu lūdzu iepazīties šeit!

Interesentus lūdzu pieteikties, rakstot uz e-pastu: lmb@lmb.lv līdz 2019. gada 31. janvārim.