Atvadīšanās no Zigurda Plikšķa

Iededziet sveces šai mūžu klusuma sētā!
Iededziet sveces, lai sirdīs atmiņas līst.
Iededziet sveces šai siržu atdusas vietā
Trauslā liesma, lai neļauj piemiņai dzist.

(J. Tabūne)
Latvijas Mērnieku biedrība izsaka līdzjūtību piederīgajiem, draugiem, kolēģiem Zigurdu Plikšķi aizsaulē pavadot. Izvadīšana 2018. gada 25. septembrī pulkstens 11.00 no dzimtmājām, Jelgavas ielā 25, Tukumā. Atdusas vieta: Kalna kapi, Tukums.