Valdes sēdes 05.09.2018. darba kārtība

Kārtējā LMB valdes sēde notiks 05.09.2018. plkst.17.00, RTU BF Ģeomātikas katedrā Meža ielā 1, korpuss 1, Rīgā.

Valdes sēdes darba kārtība:

1. Mērnieku forums – secinājumi, turpmākās darbības;
2. Oskara Kļavas vēstule un nozares prestiža jautājumi;
3. Mērnieku apmācības programma 2018/2019, anketēšanas pirmie rezultāti;
4. Progress apdrošināsanas jautājumos;
5. Dažādi.