28.08.2018. Latvijas mērnieku foruma Nr.2 prezentācijas

Atziņas un novērojumi sadarbībā ar sertificētām personām ģeodēziskajos darbos – Jānis Klīve, RD Pilsētas attīstības departaments

Mērniecības likums – Jānis Dragons, LKĢA valdes loceklis

Mitoloģija. Mērnieks – Una Krutova, LMB valdes priekšsēdētāja