06.12.2019. stājas spēkā normatīvo aktu grozījumi

2019. gada 6. decembrī stājas spēkā sekojošu Ministru kabineta noteikumu grozījumi:

 

VZD prezentācijas no LKGA valdes sēdes:

Ēku galvenie apjoma rādītāji;

Ekspluatācijā pieņemtas inženierbūves un pirmās grupas ēkas reģistrācija no izpildmērījuma plāna.