Mērnieku sporta spēles 03.08.2019. foto mirkļi un rezultāti

MĒRNIEKU SPORTA SPĒĻU 2019 REZULTĀTI