Semināra "Par aktualitātēm nozarē" 19.09.2014. prezentācijas

 

Projekts „Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā un ES politikas īstenošanai mērniecības nozarē” līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/018/138.

92.07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 

 

Seminārs "Par aktualitātēm mērniecībā"

Informācijas nodošana nozarē iesaistītām personām 

Viesnīcā Maritim Park Hotel Riga,  Rīgā, Slokas ielā 1

2014.gada 19. septembrī

 

 Dienas kārtība:

10:45 – 11:00 Reģistrācija.

11:00 – 11:20 Semināra atklāšana, īss pārskats par SIF projekta ieviešanas gaitu. /B.Ziemele/

11:20 – 11:50 Eiropas mērnieku padomes (CLGE) ģenerālās asamblejas pārskats un  starptautiskās pieredzes apkopojums. /A.Tropiņa, J.Klīve/

11:50 – 12:10 E-diskusijas platformas – portāla izveide. /O.Kreilis, J.Klīve/

12.10 – 12.20 Optimālais modelis valsts iestāžu un pašvaldību klientu apkalpošanai. /B.Ziemele/

12.20 – 12.40 Nevalstisko organizāciju līdzdalība normatīvo aktu sagatavošanā. /B.Ziemele, O.Kreilis/

12:40 – 13:20 Kafijas pauze

13:20 – 13:50 Ziņojumi par normatīvo aktu izmaiņām: /I.Dragone, M.Reiniks, A.Mazkalniņš, I.Aleksejenko/

kadastrālās uzmērīšanas darba grupa;

ADTI darba grupa;

Mērniecības likums;

profesionālā civiltiesiskā apdrošināšana.

13:50 – 14:10 Aeronavigācijas metodiskie norādījumi. /M.Kaļinka/

14:10 – 14:50 E-vadlīnijas apvidus topogrāfiskai uzmērīšanai. /A.Auziņs, M.Reiniks/

14.50 -15.30 Mērniecības profesionālās vides sakārtošana. /J.Vītols, A.Tropiņa, I.Dragone/

15:30 – 15:50 Diskusija – jautājumi – atbildes.

15:50 Noslēgums.

Seminārs ir bezmaksas. 

 

Dalībnieku saraksts:

N.p.k.       Laika zīmogs                    Vārds           Uzvārds        LMB vai LKĢA biedrs

1

2014.9.9 15:31:53 Baiba Ziemele LMB biedrs

2

2014.9.9 16:34:33 Jānis Klīve LMB biedrs

3

2014.9.9 17:10:44 Ivars Nudiens LMB biedrs

4

2014.9.9 19:46:20 Edgars Dreimanis LMB biedrs

5

2014.9.9 19:48:34 Armands Auziņš LMB biedrs

6

2014.9.9 23:18:04 Ilze Dragone LKĢA biedrs

7

2014.10.9 10:04:53 Līga Ozoliņa LMB biedrs

8

2014.10.9 10:05:06 Ilze Dāle LMB biedrs

9

2014.10.9 10:05:57 Līga Ignatāne LMB biedrs

10

2014.10.9 10:06:03 Līga Ignatāne LMB biedrs

11

2014.10.9 10:10:20 Gatis Jankovskis LMB biedrs

12

2014.10.9 10:52:11 Viktorija Mališeva LKĢA biedrs

13

2014.10.9 11:27:20 Juris Vītols LKĢA biedrs

14

2014.10.9 11:47:39 Māris Kaļinka LMB biedrs

15

2014.10.9 12:44:22 Anatolijs Soloha LMB biedrs

16

2014.10.9 12:49:46 Ilze Lūkina LMB biedrs

17

2014.10.9 13:49:53 Gunārs Silabriedis LMB biedrs

18

2014.10.9 13:56:16 Kaspars Kojalovičs LMB biedrs

19

2014.10.9 22:43:33 Anna Alvīne Vītola LMB biedrs

20

2014.11.9 10:49:31 Kristīne Mitule LMB biedrs

21

2014.11.9 13:57:05 Ilze Jankava LMB biedrs

22

2014.11.9 13:57:27 Lelde Līce LMB biedrs

23

2014.11.9 17:33:05 Andris Mazkalniņš LMB biedrs

24

2014.12.9 12:23:24 Māris Einiks LMB biedrs

25

2014.12.9 12:24:04 Lauris Opermanis LMB biedrs

26

2014.12.9 12:24:28 Rinalds Smilga LMB biedrs

27

2014.12.9 16:14:05 Uldis Karulis LMB biedrs

28

2014.12.9 20:46:19 Brita Laura Vespere LMB biedrs

29

2014.13.9 17:19:28 Gundars Zadovskis LMB biedrs

30

2014.14.9 14:51:41 Jānis Rusiņš LMB biedrs

31

2014.15.9 08:43:36 Māris Miezis LMB biedrs

32

2014.15.9 08:44:11 Jānis Dragons LKĢA biedrs

33

2014.15.9 09:23:55 Kaspars Kūkums LMB biedrs

34

2014.15.9 10:28:24 Inese Bīmane LMB biedrs

35

2014.15.9 12:55:05 Anda Šimkus LKĢA biedrs

36

2014.15.9 14:32:50 Sanita Strupule LMB biedrs

37

2014.15.9 14:33:51 Zindra Berne LKĢA biedrs

38

2014.15.9 14:34:40 Zindra Berne LMB biedrs

39

2014.15.9 14:58:08 Miķelis Keišs LKĢA biedrs

40

2014.15.9 15:00:16 Liene Vecgaile LKĢA biedrs

41

2014.15.9 15:09:01 Andris Balodis LKĢA biedrs

42

2014.15.9 15:09:57 Jānis Igaunis LKĢA biedrs

43

2014.15.9 15:10:33 Jurģis Rudzītis LKĢA biedrs

44

2014.15.9 15:10:48 Inita Upena LKĢA biedrs

45

2014.15.9 17:54:58 Rudīte Klāva LMB biedrs

46

2014.16.9 11:03:32 Anželika Tropiņa LKĢA biedrs

47

2014.16.9 12:04:37 Sabīne Auziņa LMB biedrs

48

2014.16.9 13:24:53 Inga Jēče LMB biedrs

49

2014.16.9 14:49:22 Lauris Goldbergs LMB biedrs

50

2014.16.9 22:02:51 Aija Tokareva LMB biedrs

51

2014.17.9 09:30:50 Jana Brice LKĢA biedrs

52

2014.17.9 09:31:17 Artūrs Plešaunieks LKĢA biedrs

53

2014.17.9 09:49:41 Mārtiņš Reiniks LMB biedrs

54

2014.17.9 10:11:37 Juris Vincukovs LMB biedrs

55

2014.17.9 14:09:27 Auseklis Bērziņš LMB biedrs

56

2014.17.9 14:13:51 Mārtiņš Pošivs LMB biedrs

57

2014.17.9 15:10:14 Arnis Aleksandrovs LMB biedrs

58

2014.17.9 15:15:59 Jānis Daugulis LMB biedrs

59

2014.17.9 18:14:38 Maksims Pahtusovs LMB biedrs

60

2014.17.9 19:32:14 Anita Cibule LKĢA biedrs

61

2014.17.9 19:34:29 Mareks kušners LKĢA biedrs

62

2014.17.9 19:35:18 Egija Kušnere LKĢA biedrs

63

2014.17.9 21:12:48 Laura Runce LMB biedrs

64

2014.17.9 21:51:44 Monta Zīle LMB biedrs

65

2014.17.9 23:42:32 Jānis Kokins LMB biedrs

66

2014.18.9 00:02:09 Miks Mednis LMB biedrs

67

2014.18.9 02:11:54 Zane Niedola LMB biedrs

68

2014.18.9 09:30:15 Juta Pavītola LMB biedrs

69

2014.18.9 09:31:37 Lāsma Zvirgzdiņa LMB biedrs

70

2014.18.9 10:01:13 Elīna Kirilko LMB biedrs

71

2014.18.9 10:57:30 Olita Metuma LMB biedrs

72

2014.18.9 11:28:41 Viktorija Bondarenko LKĢA biedrs

73

2014.18.9 13:36:38 Raitis Rozentāls LMB biedrs

74

2014.18.9 13:37:14 Viesturs Aigars LMB biedrs

75

2014.18.9 14:10:07 Jolanta Gau LMB biedrs

76

2014.18.9 22:08:57 Oskars Kreilis LMB biedrs

 

 

© Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023