ES līdzfinansētā projekta rezultātu novērtējuma anketa

 

Projekts „Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā un ES politikas īstenošanai mērniecības nozarē” līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/018/138.

92.07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 

 

Latvijas Mērnieku biedrība sadarbībā ar Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociāciju no 01.12.2013. līdz 30.09.2014. īstenoja dažādas aktivitātes Eiropas savienības līdzfinansētā projektā „Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā  un ES politikas īstenošanai mērniecības nozarē”. Lai uzzinātu sabiedrības novērtējumu par projektu, lūdzam novērtēt projekta mērķu sasniegtos rezultātus. Aptauja aizņems 3-5 minūtes un būs pieejama līdz 10.11.2014.

 

Ar projekta rezultātiem un gala ziņojumiem var iepazīties sadaļā SIF projekts.

 

 

© Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023