Jāņa sētas piedāvājums

2022.08.05

SIA “Jāņa sēta” uztur kvalitatīvāko Latvijas pamatkarti, kura ietverta risinājumā www.balticmaps.eu.

SIA “Jāņa sēta” aicina mērniecības uzņēmumus slēgt līgumus par Jāņa sētas karšu pamatnes izmantošanu mērniecības dokumentācijā vai citos projektos, kas ir jūsu darbības lokā. Spēkā esoši līgumi ir ar daudziem mērniecības uzņēmumiem, taču iespējams, ka kvalitatīva karšu materiāla izmantošana var būt derīga plašākam nozares uzņēmumu lokam.

Jāņa sētas karšu fragmentu izmantošanu aizsargā autortiesību normatīvie akti, un par to izmantošanu ir jāveic apmaksa. SIA “Jāņa sēta” ir uzsākusi veidot ciešāku sadarbību ar pašvaldību un valsts pārvaldes iestādēm autortiesību ievērošanā.

Esošā sadarbība ar uzņēmumiem paredz fiksētu gada maksu par neierobežota apjoma karšu fragmentu izmantošanu. Līgumi var paredzēt arī karšu interneta WMS servisu izmantošanu.

Intereses gadījumā aicinām sazināties, rakstot uz e-pasta adresi kartes@kartes.lv vai sazinoties ar kontaktpersonu Visvaldi Gercānu, visvaldis.gercans@kartes.lv, 29277148.

    © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2022