NOZAREI SAISTOŠIE NORMATĪVIE AKTI:

01.11.2010. MK noteikumi Nr.1011 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā"  – nosaka sertificēšanas prasības Ģeodēzisko darbu veikšanai, Zemes ierīcībā un Zems kadastrālajā uzmērīšanā.

10.08.2010. MK noteikumi Nr.764 "Noteikumi par sertificēšanas institūcijām, kuras izsniedz sertifikātu zemes kadastrālajam uzmērītājam un zemes darbu veicējam" – Ministru Kabinets pilnvaro LMB SC veikt sertifikāciju.

 

 

© Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023