Strūves ģeodēziskā loka nozīme tagad – 2014. gadā

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un Latvijas Mērnieku biedrība rīko kopīgu semināru – diskusiju „Strūves ģeodēziskā loka nozīme tagad – 2014. gadā”. Pasākuma programma šeit. Seminārs – diskusija ievadīs Eiropas mērnieku padomes (GLCE) noteikto Strūves gadu un būs Rīgas Eiropas kultūras galvaspilsētas ieskaņas pasākumu sastāvdaļa.

Visi interesenti un speciālisti ir laipni gaidīti 2014.gada 17. janvārī, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas telpās M.Pils ielā 19, Rīgā.

Informāciju sagatavoja:
Ivars Aleksejenko